Naast de transitievergoeding zijn nog andere ontslagvergoedingen mogelijk. Bijvoorbeeld bij ontslag met wederzijds goedvinden, of als de kantonrechter bepaalt dat er, naast de transitievergoeding, een extra vergoeding billijk is.

Op deze pagina

ontslag met wederzijds goedvinden

Werkgever en werknemer kunnen bij ontslag met wederzijds goedvinden afspraken maken over de hoogte van een ontslagvergoeding. Dit is een andere vergoeding dan de transitievergoeding. De afgesproken ontslagvergoeding wordt dan vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst.

billijke vergoeding kantonrechter

Als de kantonrechter van mening is dat de werkgever ernstig verwijtbaar is aan het ontslag kan hij, naast de transitievergoeding, een zogeheten billijke vergoeding toekennen aan de werknemer.

Dat kan bijvoorbeeld als de rechter vindt dat:

  • de opzegging in strijd is met een opzegverbod

  • de werkgever heeft opgezegd zonder instemming van de werknemer of zonder toestemming van het UWV

  • het ontslag het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalatigheid van de werkgever