Naast de transitievergoeding zijn nog andere ontslagvergoedingen mogelijk. Bijvoorbeeld bij ontslag met wederzijds goedvinden, of als de kantonrechter bepaalt dat je als werkgever, naast de transitievergoeding, een extra vergoeding moet betalen aan je medewerker.

Op deze pagina

ontslagvergoeding bij ontslag met wederzijds goedvinden

Jij en je medewerker kunnen bij ontslag met wederzijds goedvinden afspraken maken over de hoogte van een ontslagvergoeding. Dit is een andere vergoeding dan de transitievergoeding omdat je die bij ontslag met wederzijds goedvinden niet wettelijk verplicht bent om te betalen. De afgesproken ontslagvergoeding wordt in dat geval vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst.

billijke vergoeding via de kantonrechter

Als jij, als werkgever, ernstig verwijtbaar gehandeld hebt, kan de medewerker de rechter via een verzoekschriftprocedure vragen om hem een billijke vergoeding toe te kennen. Dit is een extra ontslagvergoeding die boven op de transitievergoeding komt. Dat kan bijvoorbeeld als de rechter vindt dat:

  • de opzegging in strijd is met een opzegverbod

  • de werkgever heeft opgezegd zonder instemming van de werknemer of zonder toestemming van UWV

  • het ontslag het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalatigheid van de werkgever.