Bij surseance van betaling en het faillissement van je bedrijf gelden bijzondere regels als je medewerkers wilt ontslaan.

Op deze pagina

ontslag bij surseance van betaling

Als je bedrijf in financiële moeilijkheden raakt, kun je om uitstel (surseance) van betaling vragen. Dat uitstel duurt in beginsel maximaal anderhalf jaar, maar je kunt een verzoek tot verlenging indienen. De rechter stelt tijdens deze periode een bewindvoerder aan, die samen met de directie de leiding krijgt over je bedrijf. Surseance van betaling is bedoeld om het faillissement van je bedrijf te voorkomen. 

De salarissen van je medewerkers worden doorbetaald zolang er voldoende geld in kas is en de bewindvoerder het toelaat. Maar het is ook mogelijk dat het loon niet volledig kan worden betaald. Je medewerkers kunnen dan in aanmerking komen voor een ‘uitkering wegens betalingsonmacht’. Zij kunnen deze uitkering zelf bij UWV aanvragen.

Je medewerkers kunnen ook ontslag krijgen tijdens surseance. Hiervoor is een ontslagvergunning van UWV nodig (op grond van bedrijfseconomische redenen). In dat geval geldt een opzegtermijn van zes weken, tenzij de wettelijke opzegtermijn langer is.

ontslag bij faillissement

Bij het faillissement van je bedrijf kun je je schulden niet meer aflossen en je rekeningen niet betalen. De rechtbank kan je bedrijf dan failliet verklaren, waarbij beslag wordt gelegd op het gehele vermogen van je bedrijf. De rechter stelt een curator aan, die je bedrijf moet beheren. De curator kan de arbeidsovereenkomsten met jouw werknemers opzeggen. Hiervoor is geen toestemming nodig van UWV. Je medewerkers kunnen dan een ‘uitkering wegens betalingsonmacht’ bij UWV aanvragen.

Er geldt een maximale opzegtermijn van zes weken. De curator hoeft niet het einde van de kalendermaand aan te houden als daardoor de maximale opzegtermijn van zes weken wordt overschreden.