In de meeste gevallen heeft een werkgever een ontslagvergunning van UWV nodig of moet de kantonrechter toestemming geven om de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Dit geldt niet voor ontslag in de proeftijd, op staande voet en bij surseance van betaling of faillissement.

Werkgevers die om bedrijfseconomische redenen binnen drie maanden twintig of meer werknemers willen ontslaan (werkzaam binnen één district van UWV), moeten zich houden aan de Wet melding collectief ontslag (WMCO). Vaak wordt bij een collectief ontslag een sociaal plan opgesteld om de nadelige gevolgen voor het personeel te beperken.