wat gaat er veranderen in het ontslagrecht?

22 mei 2014 - De route die u als werkgever moet volgen bij het ontslag van een werknemer gaat waarschijnlijk veranderen. Directeur Randstad student Jeroen Muller praat u bij.

Nu kunt u als werkgever zelf kiezen of u een ontslagverzoek indient bij het UWV of bij de kantonrechter. Ongeacht de reden voor het ontslag. Dat verandert waarschijnlijk volgend jaar.

Als het ontslag een bedrijfseconomische reden heeft of als het om het ontslag van een langdurig zieke werknemer gaat, loopt de procedure voortaan altijd via het UWV. Als het ontslag andere redenen heeft, bijvoorbeeld een verstoorde arbeidsverhouding, dan kunt u de arbeidsovereenkomst laten ontbinden door de kantonrechter.

Het nieuwe wetsvoorstel moet nog worden aangenomen door de Eerste Kamer. De nieuwe wet heeft ook gevolgen voor het proeftijdbeding, het concurrentiebeding en voor flexibele contracten.

Heeft u nog vragen over dit onderwerp? Neem dan contact met ons op.