WWZ: de feiten op een rij

De WWZ (Wet Werk en Zekerheid), en dan vooral het ontslagrecht, houdt de gemoederen flink bezig. In de media wordt er veel over gesproken en gespeculeerd. Maar naast de veelbesproken wijzigingen, die vooral te maken hebben met de versoepeling van het ontslagrecht, zijn er ook wijzigingen die al per 1 januari van kracht zijn gegaan. En per 1 januari 2016 verandert er óók nog het een en ander. Heeft u het overzicht nog?

op deze pagina

even opfrissen
waar wordt over gesproken?
overzicht per fase

even opfrissen

Met de WWZ wil het kabinet de beweging naar de arbeidsmarkt van de toekomst inzetten, waarbij werkzekerheid centraal staat. Werk is de beste sociale zekerheid voor mensen, stelt de regering. Daarom wordt de arbeidswetgeving gefaseerd aangepast op drie belangrijke terreinen: flexibele arbeid, ontslagrecht en sociale zekerheid.
Ontslag wordt gemakkelijker en goedkoper, maar daartegenover staat dat werkgevers beperkt worden in de inzet van bepaaldetijdscontracten (BT-contracten). De gedachte hierachter is dat wanneer een werkgever gemakkelijker mensen met een vast dienstverband kan ontslaan, hij minder flexibele arbeid nodig heeft.

waar wordt over gesproken?

In het Financieele Dagblad van 16 februari jl. stond een interview met hoogleraren arbeidsrecht Evert Verhulp en Stefan Sagel. Zij vinden dat de invoering van het nieuwe ontslagrecht, dat 1 juli ingaat, met te veel ‘politieke haast’ is omgeven. Dit leidt tot juridische missers, waarschuwen zij. Ook een groot deel van de Tweede Kamer maakt zich ongerust over de nieuwe ontslagregeling.

Minister Asscher heeft als reactie dinsdag 24 februari jl. een wetsvoorstel gepubliceerd waarin - alsnog - een overgangsregeling is opgenomen voor de transitievergoeding. Dit is een voorstel dat nog moet worden besproken in de Tweede en de Eerste Kamer.

overzicht per fase

In onderstaand schema vindt u op hoofdlijnen de wijzigingen per fase (1 januari 2015, 1 juli 2015 en 1 januari 2016), waarbij we in de linkerkolom de huidige situatie beschrijven en in de rechterkolom de wijziging. 

tabel: WWZ
tabel: WWZ
tabel: WWZ