De WWZ (Wet Werk en Zekerheid), en dan vooral het ontslagrecht, houdt de gemoederen flink bezig. In de media wordt er veel over gesproken en gespeculeerd. Maar naast de veelbesproken wijzigingen, die vooral te maken hebben met de versoepeling van het ontslagrecht, zijn er ook wijzigingen die al per 1 januari van kracht zijn gegaan. En per 1 januari 2016 verandert er óók nog het een en ander. Heeft u het overzicht nog?

even opfrissen

Met de WWZ wil het kabinet de beweging naar de arbeidsmarkt van de toekomst inzetten, waarbij werkzekerheid centraal staat. Werk is de beste sociale zekerheid voor mensen, stelt de regering. Daarom wordt de arbeidswetgeving gefaseerd aangepast op drie belangrijke terreinen: flexibele arbeid, ontslagrecht en sociale zekerheid.
Ontslag wordt gemakkelijker en goedkoper, maar daartegenover staat dat werkgevers beperkt worden in de inzet van bepaaldetijdscontracten (BT-contracten). De gedachte hierachter is dat wanneer een werkgever gemakkelijker mensen met een vast dienstverband kan ontslaan, hij minder flexibele arbeid nodig heeft.

overzicht 

Via de Werkpocket van Randstad bent u altijd op de hoogte van het laatste nieuws op het gebied van wet- en regelgeving. Bekijk hier alle informatie over de Wet werk en zekerheid (Wwz).