Je medewerkers krijgen hun loon doorbetaald tijdens hun vakantie: het vakantiegeld. Daarnaast hebben ze, los van de hoogte van hun loon, recht op vakantiebijslag. Dit wordt ook wel vakantietoeslag genoemd.

In de praktijk hebben de meeste mensen het over vakantiegeld als ze eigenlijk vakantiebijslag bedoelen. 

Op deze pagina

vakantiegeld

In de periode dat je medewerkers hun vakantiedagen opnemen, hebben zij recht op doorbetaling van hun loon. Een medewerker heeft tijdens zijn vakantie recht op het loon dat hij zou hebben verdiend als hij niet op vakantie zou zijn geweest. Het gaat hierbij om vaste componenten van het loon, die samenhangen met de uitoefening van de functie. 

vakantiebijslag

De vakantiebijslag bedraagt in principe minimaal 8% van het brutojaarsalaris van het afgelopen jaar. Dit is inclusief overwerk, prestatietoeslagen, provisies, onregelmatigheidstoeslagen en uitbetaalde vakantiedagen. Onkostenvergoedingen en winstuitkering tellen niet mee. Onder bepaalde voorwaarden kan hiervan in de cao worden afgeweken (naar boven of naar beneden). In ieder geval moet een medewerker op jaarbasis minimaal 108% van het minimumloon verdienen (loon plus vakantiebijslag).

Een uitzondering geldt voor medewerkers die een salaris ontvangen van meer dan driemaal het minimumloon. Dan kan in het arbeidscontract worden overeengekomen dat zij minder of geen vakantiebijslag krijgen. 

Als werkgever moet je de vakantiebijslag ten minste eenmaal per jaar uitbetalen, in principe in mei of juni. Je kunt hiervan alleen afwijken als dit in een cao of in de arbeidsovereenkomst geregeld is. In sommige gevallen kan de vakantiebijslag ook per maand worden uitbetaald.