werkkostenregeling verplicht en aangepast

Voor onbelaste vergoedingen en extraatjes voor uw werknemers kunt u sinds 1 januari 2015 alleen nog maar de Werkkostenregeling (WKR) gebruiken. De WKR is dit jaar ook op enkele punten aangepast.

De afgelopen jaren mocht u nog kiezen tussen de in 2011 ingevoerde WKR en de oude regeling, maar dat is voorbij. Alle oude regels voor vrije vergoedingen en verstrekkingen zijn vervallen. De ‘fiets van de zaak’ en het kerstpakket vallen nu bijvoorbeeld ook onder de WKR. Alleen voor de auto van de zaak blijft een aparte regeling gelden. Voor ondernemers die de overgang zo lang mogelijk hebben uitgesteld, is het even wennen. De bedoeling is wel dat de WKR het voor u eenvoudiger maakt: hij vervangt 29 oude regelingen.

‘vrije ruimte’

Binnen de WKR kunt u in 2015 maximaal 1,2% van het totale fiscale loon (de ‘vrije ruimte’) besteden aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen voor uw werknemers. Die vergoedingen en verstrekkingen moet u in uw administratie vastleggen. Daarover zijn dan geen loonheffingen verschuldigd. Over het bedrag boven de vrije ruimte betaalt u als werkgever loonbelasting in de vorm van een eindheffing van 80% (maar geen premies werknemersverzekeringen en ZVW).

Daarnaast kunnen bepaalde zaken onder voorwaarden onbelast worden vergoed, zoals reis- en verblijfskosten en opleidingen of apparatuur die noodzakelijk is voor het werk, zoals mobieltjes en laptops. 

wijzigingen in de WKR per 1 januari 2015

De WKR is dit jaar op de volgende punten aangepast:

  • het percentage van de vrije ruimte is verlaagd van 1,5% tot 1,2% van het totale fiscale loon.
  • gereedschappen, computers, mobiele communicatiemiddelen en dergelijke zijn gericht vrijgesteld als ze voldoen aan het zogenoemde noodzakelijkheidscriterium.
  • korting op producten uit uw eigen bedrijf is onder voorwaarden gericht vrijgesteld.
  • het onderscheid tussen vergoeden, verstrekken en ter beschikking stellen is voor een aantal voorzieningen op de werkplek vervallen.
  • de werkgever mag de WKR onder voorwaarden op concernniveau berekenen en betalen.
  • de werkgever mag een keer na afloop van het kalenderjaar toetsen of de vergoedingen en verstrekkingen binnen de vrije ruimte blijven, in plaats van per aangiftetijdvak.