nieuw jaar, nieuwe wet- en regelgeving

Per 1 januari 2016 is er veel veranderd in het arbeidsrecht. Er zijn nieuwe wetten ingegaan, het is eenvoudiger om premiekorting te krijgen voor werknemers uit de banenafspraak en ernstige datalekken moeten direct worden gemeld bij het CBP. Naast deze highlights zijn er nog enkele andere wijzigingen ingevoerd. 

op deze pagina

VAR verdwijnt per 1 mei 2016
algemeen pensioenfonds
basispakket voorzieningen arbeidsgehandicapten
combineren loonkostensubsidie en premiekorting
minimumloon verhoogd

VAR verdwijnt per 1 mei 2016

De Verklaring arbeidsrelatie (VAR) voor zzp'ers zal per 1 mei 2016 verdwijnen. Er komt een implementatietermijn voor de invoering van de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (wet DBA) tot 1 mei 2017. Zo komt er een langere overgangsfase (implementatietermijn) van een jaar (tot 1 mei 2017). Vanaf dat moment wordt de beoogde wet DBA gehandhaafd.

Tip: een door de Belastingdienst beoordeelde voorbeeldovereenkomst biedt straks zekerheid omtrent de loonheffingen van zzp’ers.

algemeen pensioenfonds

Het is niet langer verplicht pensioenen onder te brengen in een vast beroeps-, bedrijfstak- of ondernemerspensioenfonds. Werkgevers kunnen nu ook kiezen voor een zogenaamd algemeen pensioenfonds (APF). Een APF mag meerdere pensioenregelingen voor verschillende werkgevers uitvoeren en is dus niet beperkt tot een bepaalde sector. Anders dan een traditioneel pensioenfonds kan een APF gescheiden vermogens aanhouden. Dit biedt kleine ondernemingspensioenfondsen de mogelijkheid om de krachten te bundelen. Het APF vergroot de keuzemogelijkheden van werkgevers en werknemers en biedt hen meer mogelijkheden om een kwalitatief goede pensioenuitvoering tegen een scherpe prijs te realiseren. 

Tip: vooral kleine en middelgrote ondernemingspensioenfondsen kunnen profiteren van de voordelen van het APF.

basispakket voorzieningen arbeidsgehandicapten

Voor werkgevers die banen beschikbaar stellen voor mensen met een arbeidshandicap is er sinds 1 januari 2016 een eenvoudig basispakket van voorzieningen. Deze voorzieningen bestaan uit drie elementen: 

  1. no-riskpolis: compenseert de werkgever bij uitval door ziekte van de arbeidsgehandicapte
  2. mobiliteitsbonus: werkgevershoeven minder premie te betalen voor werknemers uit de doelgroep van de banenafspraak
  3. inzet van jobcoaches

Tip: het basispakket voorzieningen vereenvoudigt het aannemen van medewerkers met een arbeidshandicap.

combineren loonkostensubsidie en premiekorting

Als u een werknemer uit de doelgroep van de banenafspraak in dienst neemt die niet zelfstandig het minimumloon kan verdienen, komt u niet alleen in aanmerking voor een loonkostensubsidie, maar kunt u ook een premiekorting toepassen. U krijgt maximaal € 2.000 premiekorting per werknemer per jaar gedurende ten hoogste drie jaar, én het verschil tussen de loonwaarde van de werknemer en het wettelijk minimumloon.

Tip: combineer loonkostensubsidie en premiekorting wanneer u een werknemer uit de doelgroep van de banenmarkt aanneemt.

minimumloon verhoogd

De brutobedragen van het minimumloon zijn per 1 januari 2016 verhoogd naar € 1.524,60 per maand, € 351,85 per week en € 70,37 per dag.