Geboorteverlof is verlof dat een werknemer kan opnemen als zijn of haar partner net is bevallen. Per 1 januari 2019 is de Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG) ingegaan, die daarmee een aantal punten uit de wet die het geboorteverlof regelt - de Wazo - heeft aangepast. Het kraamverlof voor partners (twee dagen met behoud van loon) is uitgebreid tot een geboorteverlof ter grootte van de wekelijkse arbeidsduur van de werknemer (maximaal vijf dagen).

De term geboorteverlof is geïntroduceerd met de komst van de Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG) en vervangt daarmee de vroegere term kraamverlof.

Op deze pagina

wijziging: wet invoering extra geboorteverlof

Bovenop het geboorteverlof van een week, kunnen partners vanaf 1 juli 2020 in het eerste half jaar na de geboorte van de baby nog eens vijf weken aanvullend geboorteverlof krijgen, van twee dagen tot maximaal vijf weken. In die periode hebben partners recht op een uitkering van UWV ter hoogte van 70% van het (maximum)dagloon. 

recht op geboorteverlof

Geboorteverlof geldt voor de partner van de moeder van het pasgeboren kind. Iemand wordt beschouwd als partner als hij of zij:

  • met de moeder getrouwd is, of
  • haar geregistreerde partner is, of
  • ongehuwd met haar samenwoont, of
  • haar kind erkent

duur van het geboorteverlof

Partners hebben recht op een geboorteverlof ter grootte van de wekelijkse arbeidsduur van de werknemer (maximaal vijf dagen). De week geboorteverlof kan meteen worden opgenomen, maar dat kan ook in de eerste vier weken na de bevalling, of binnen vier weken na de thuiskomst van het kind uit het ziekenhuis. De werknemer kan ervoor kiezen deze verlofdagen te laten ingaan aansluitend op het verlof dat is bedoeld om bij de bevalling aanwezig te zijn en aangifte te doen van de geboorte bij de burgerlijke stand.

Is het geboorteverlof op grond van de cao beperkt in tijd of duur? Dan gelden die afspraken tot uiterlijk 1 juli 2019. Daarna heeft elke werknemer recht op in ieder geval eenmaal het aantal werkuren per week met volledige loondoorbetaling.

meerling

Bij de geboorte van een meerling geldt geen recht op extra geboorteverlof.

aanvraag van het geboorteverlof

Om het verlof aan te vragen, moet de werknemer zo snel mogelijk na de bevalling zijn werkgever laten weten dat hij het verlof opneemt. Dit mag mondeling of schriftelijk. De werkgever mag het verlof niet weigeren.