Medewerkers die een (of meer) kind(eren) adopteren, hebben recht op betaald adoptieverlof. Dit verlof geldt ook voor pleegouders die een kind duurzaam in hun gezin opnemen (pleegzorgverlof). Het verlof geldt voor beide ouders. 

Op deze pagina

voorwaarden voor adoptie- of pleegzorgverlof

Voorwaarde voor adoptieverlof is dat de rechtbank de adoptie heeft uitgesproken. Voorwaarde voor pleegzorgverlof is dat het kind op het adres van de pleegouder staat ingeschreven. 

Er bestaat geen recht op adoptieverlof als het kind al langer dan zestien weken voor de officiële adoptie in het gezin is opgenomen. Als je medewerker meerdere kinderen tegelijkertijd adopteert, heeft hij toch maar recht op één keer adoptieverlof.

duur van het adoptie- of pleegzorgverlof

Het verlof voor adoptie of pleegzorg duurt zes weken, die je medewerker in een periode van 26 weken moet opnemen. Hij kan het verlof opnemen vanaf vier weken voordat het kind in het gezin komt tot en met de 22e week erna.

In overleg met jou kan je medewerker het verlof als aaneengesloten periode of gespreid over 26 weken opnemen.

uitkering bij adoptie- of pleegzorgverlof

Je medewerker heeft voor de duur van het adoptie- of pleegzorgverlof recht op een uitkering van UWV ter hoogte van zijn salaris (tot het wettelijk maximumdagloon). Deze uitkering loopt in principe via jou, als werkgever. Je verrekent dit met het loon van je medewerker. In sommige gevallen betaalt UWV de adoptie- of pleegzorguitkering direct aan je medewerker uit.

aanvraag van het adoptie- en pleegzorgverlof

Je medewerker moet het adoptie- of pleegzorgverlof minimaal drie weken voordat hij het verlof wil laten ingaan bij jou aanvragen. Vervolgens doe jij de aanvraag bij UWV, maximaal vier en minimaal twee weken voordat het verlof moet ingaan. Je ontvangt dan een uitkering van 100% van het  dagloon voor de periode dat je medewerker adoptieverlof heeft. 

let op:

Het is nu tijdelijk niet mogelijk om een kind uit een ander land te adopteren. Op Rijksoverheid.nl staat meer informatie.