Geboorteverlof is verlof dat een werknemer kan opnemen als zijn of haar partner net is bevallen. Dit partnerverlof duurt één keer de werkweek van de werknemer (maximaal vijf dagen). Hier bovenop krijgen partners per 1 juli 2020 in het eerste half jaar na de geboorte van de baby nog eens vijf weken aanvullend geboorteverlof, van twee dagen tot maximaal vijf weken.

Op deze pagina

geboorteverlof en aanvullend geboorteverlof

Geboorteverlof is verlof dat werknemers kunnen opnemen als hun partner net is bevallen. Dit partnerverlof is betaald verlof: de werkgever moet het volledige loon doorbetalen.

Het aanvullend geboorteverlof is een uitbreiding van het ‘standaard’ geboorteverlof en geldt vanaf 1 juli 2020. Het aanvullend geboorteverlof duurt minimaal een week en maximaal vijf weken. Werknemers kunnen dit tijdens de eerste zes maanden nadat hun partner is bevallen, opnemen. Tijdens het aanvullend geboorteverlof keert UWV een uitkering uit ter hoogte van 70% van het dagloon van de medewerker (en maximaal 70% van het maximumdagloon). De werkgever vraagt deze bij UWV aan. Dit kan pas nadat het kind geboren is. Werkgevers die (70% van) het loon tijdens het verlof doorbetalen, kunnen de UWV-uitkering zelf houden.

recht op (aanvullend) geboorteverlof

Geboorteverlof geldt voor de partner van de moeder van het pasgeboren kind. Iemand wordt beschouwd als partner als hij of zij:

  • met de moeder getrouwd is, of
  • haar geregistreerde partner is, of
  • ongehuwd met haar samenwoont, of
  • haar kind erkent

Het aanvullend geboorteverlof geldt voor medewerkers:

  • die eerst het standaard geboorteverlof hebben opgenomen 

  • waarvan de partner op of na 1 juli 2020 is bevallen

  • die het verlof binnen zes maanden na de geboorte van hun kind opnemen.

duur van het (aanvullend) geboorteverlof

Partners hebben recht op een geboorteverlof ter grootte van de wekelijkse arbeidsduur van de werknemer (maximaal vijf dagen). De week geboorteverlof kan meteen worden opgenomen, maar dat kan ook in de eerste vier weken na de bevalling, of binnen vier weken na de thuiskomst van het kind uit het ziekenhuis. De werknemer kan ervoor kiezen deze verlofdagen te laten ingaan aansluitend op het verlof dat is bedoeld om bij de bevalling aanwezig te zijn en aangifte te doen van de geboorte bij de burgerlijke stand.

Het aanvullend geboorteverlof is een uitbreiding van het ‘standaard’ geboorteverlof en duurt minimaal een week en maximaal vijf weken. Werknemers kunnen dit tijdens de eerste zes maanden nadat hun partner is bevallen, opnemen.

Bij de geboorte van een meerling geldt geen recht op extra geboorteverlof.

aanvraag van het (aanvullend) geboorteverlof

Om het verlof aan te vragen, moet de werknemer zo snel mogelijk na de bevalling zijn werkgever laten weten dat hij het verlof opneemt. Dit mag mondeling of schriftelijk. De werkgever mag het verlof niet weigeren.

Minimaal vier weken voordat de medewerker het aanvullend geboorteverlof wil laten ingaan, moet hij of zij dat per brief of e-mail bij de werkgever melden. Lukt het bijvoorbeeld vanwege een vroeggeboorte niet op tijd, dan moet de aanvraag zo snel mogelijk ingediend worden. De aanvraag moet de volgende gegevens bevatten:

  • de periode van opname: dit kan afhangen van de bevallingsdatum, het bevallingsverlof van de partner of van het geboorteverlof

  • de duur van het verlof: één tot vijf weken

  • de spreiding van het verlof.

De medewerker moet eerst het ‘standaard’ geboorteverlof opnemen voordat hij of zij het aanvullende verlof kan opnemen.

wet invoering extra geboorteverlof (WIEG)

Per 1 januari 2019 is de Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG) ingegaan, die daarmee een aantal punten uit de wet die het geboorteverlof regelt - de Wazo - heeft aangepast. Het kraamverlof voor partners (twee dagen met behoud van loon) is uitgebreid tot een geboorteverlof ter grootte van de wekelijkse arbeidsduur van de werknemer (maximaal vijf dagen).

De term geboorteverlof is geïntroduceerd met de komst van de Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG) en vervangt daarmee de vroegere term kraamverlof.