Werknemers die langdurig weinig vakantiedagen opnemen, kunnen de bovenwettelijke vakantiedagen in bepaalde gevallen afkopen, uitruilen voor andere arbeidsvoorwaarden of afstaan aan collega’s die bijvoorbeeld mantelzorger zijn.

Op deze pagina

vakantiedagen afkopen

De werkgever mag alleen de dagen boven de wettelijk vastgestelde twintig vakantiedagen per jaar (de bovenwettelijke vakantiedagen) afkopen. De werknemer krijgt dan geld in ruil voor de opgespaarde vakantiedagen. Neemt de werknemer minder dan het wettelijk minimum aantal vakantiedagen op, dan kan hij de resterende minimum vakantiedagen in het daaropvolgende jaar niet afkopen.

De werkgever is niet verplicht om vakantiedagen af te kopen. Andersom is de werknemer ook niet verplicht om zijn dagen te verkopen als de werkgever dat wil.

vakantiedagen uitruilen

De werknemer kan zijn bovenwettelijke vakantiedagen ook ruilen voor andere arbeidsvoorwaarden. Over deze uitruil moet hij met zijn werkgever afspraken maken die schriftelijk vastgelegd moeten worden.

Neem bijvoorbeeld een werkneemster die tijdens haar zwangerschapsverlof gewoon vakantiedagen heeft opgebouwd. Omdat ze voldoende heeft aan haar verlof, wil ze in plaats daarvan liever een cursus volgen of die dagen uitbetaald krijgen. Zij kan hierover afspraken maken met haar werkgever. Soms zijn soortgelijke mogelijkheden ook opgenomen in het personeelsreglement.

vakantiedagen delen met collega’s

Soms zijn de mogelijkheden voor het opnemen van zorg- en/of calamiteitenverlof niet voldoende voor een werknemer. Dan kan het een oplossing zijn om van vakantiedagen van collega’s gebruik te maken. Werknemers die vakantiedagen over hebben, mogen deze – vrijwillig en onder bepaalde voorwaarden – afstaan aan collega’s die tijdelijk te maken krijgen met intensieve zorgtaken.

Voor het delen van vakantiedagen gelden de volgende voorwaarden:

  • de werkgever bepaalt of het delen van vakantiedagen binnen de organisatie mogelijk is
  • het delen van vakantiedagen gebeurt altijd vrijwillig. De werkgever mag dit niet verplichten
  • werknemers mogen alleen hun bovenwettelijke vakantiedagen delen
  • er moet duidelijk zijn vastgelegd onder welke voorwaarden en in welke situaties werknemers hun verlofdagen mogen delen.

Het is aan te raden om samen met de betrokken werknemers een overeenkomst op te stellen, waarin staat dat:

  • het overdragen van de vakantiedagen het initiatief is van de delende werknemer

  • die werknemer daar geen geldelijke vergoeding voor ontvangt

  • de werkgever hieraan meewerkt.