Een werkgever die een arbeidsovereenkomst voor (on)bepaalde tijd wil beëindigen, heeft daarvoor meestal toestemming nodig van UWV of van de kantonrechter. Er zijn ook situaties waarbij niet een van deze twee ontslagprocedures nodig is.

Op deze pagina

geen ontslagprocedure nodig

Er is geen ontslagprocedure via UWV of de kantonrechter nodig:

Voor bepaalde groepen werknemers is geen toestemming voor ontslag nodig. Voorbeelden daarvan zijn ambtenaren, onderwijzend en docerend personeel en statutair directeuren van vennootschappen. Wel moet de werkgever in een aantal gevallen vooraf ontslagadvies aan UWV vragen.

ontslaggronden

Als er toestemming nodig is om een ontslagprocedure te starten, bepaalt de reden van ontslag (de ontslaggrond) wie de toestemming moet geven: UWV of de kantonrechter.

Er zijn acht ontslaggronden:

  • ontslag bij langdurige ziekte of arbeidsongeschiktheid (langer dan twee jaar)

  • bedrijfseconomische redenen

  • frequent verzuim met onaanvaardbare gevolgen

  • disfunctioneren

  • verwijtbaar handelen of nalaten door de werknemer

  • weigeren werk wegens gewetensbezwaar (en er is geen oplossing mogelijk)

  • verstoorde arbeidsrelatie

  • andere omstandigheden, die zodanig zijn dat van de werkgever in redelijkheid niet kan worden verwacht dat hij de arbeidsovereenkomst voortzet.

Bij ontslag vanwege langdurige ziekte en arbeidsongeschiktheid en vanwege bedrijfseconomische redenen moet de werkgever aan UWV om toestemming vragen. Gaat het om een van de andere ontslaggronden - ook wel ontslag om persoonlijke redenen genoemd - dan vraagt de werkgever de kantonrechter om ontbinding.

Iedere reden van ontslag moet op zichzelf voldoende zijn om de arbeidsovereenkomst te beëindigen.

per 1 januari 2020: de cumulatiegrond

Met de invoering van de wet Arbeidsmarkt in balans (WAB) wordt per 1 januari 2020 een nieuwe ontslaggrond toegevoegd aan het ontslagrecht: de cumulatiegrond. Als sprake is van twee of meer ‘onvoldragen’ ontslaggronden, kan de werkgever de kantonrechter vragen of hij zijn werknemer op grond van de cumulatiegrond mag ontslaan. Bijvoorbeeld als een werknemer verwijtbaar heeft gehandeld, maar ook niet goed functioneert.

collectief ontslag

Als de werkgever om bedrijfseconomische redenen binnen drie maanden twintig of meer werknemers (werkzaam binnen één district van UWV) wil ontslaan, moet hij zich houden aan de Wet melding collectief ontslag (WMCO).

hoger beroep bij ontslag

Zowel de werkgever als de werknemer kunnen in hoger beroep gaan na de (al dan niet) afgifte van een ontslagvergunning door UWV of een (al dan niet) ontbinding van de arbeidsovereenkomst door de kantonrechter. Er is hoger beroep mogelijk tot aan cassatie toe.