Het aanvullend pensioen is het pensioen dat werknemers via hun werkgever opbouwen. Dat doen zij vanaf het moment dat zij 18 jaar zijn. Gepensioneerde medewerkers ontvangen dit pensioen meestal naast een AOW-uitkering. Het aanvullend pensioen zorgt ervoor dat iemand na zijn pensioendatum een bepaalde levensstandaard kan handhaven. 

Naast dit zogeheten ouderdomspensioen zijn er ook pensioenen die de Algemene nabestaandenwet (Anw) vervangen en de WIA/WAO aanvullen. Deze pensioenen stoppen juist als iemand de AOW-leeftijd bereikt.

Op deze pagina

pensioenleeftijd

De fiscale richtleeftijd voor het aanvullend pensioen (de pensioenrichtleeftijd) is 68 jaar. Medewerkers kunnen hun pensioen eerder laten ingaan, maar ze krijgen dan wel een lagere maandelijkse uitkering. Pensioenfondsen en -verzekeraars zijn niet verplicht om de pensioenleeftijd ook daadwerkelijk op 68 jaar te zetten. Pensioenregelingen kunnen nog steeds een eerdere ingangsleeftijd hebben, vooral als de pensioenen in het verleden zijn opgebouwd.

verplichting werkgever

Als werkgever ben je niet verplicht om voor een pensioenregeling te zorgen, behalve als:

  • in een bedrijfstak een bedrijfstakpensioenfonds bestaat waaraan deelname verplicht is gesteld, of
  • als in de cao die voor jouw bedrijf geldt staat dat je pensioen moet aanbieden.

Heb je eenmaal een pensioenovereenkomst gesloten, dan ben je gebonden aan de Pensioenwet. Deze pensioenregels worden de komende jaren aangepast op grond van de Wet toekomst pensioenen, die op 1 juli 2023 in werking is getreden.

Via de website MijnPensioenoverzicht kan iedere Nederlander een overzicht krijgen van zijn opgebouwde en op te bouwen pensioenaanspraken bij pensioenfondsen en pensioenverzekeraars én van zijn opgebouwde AOW-rechten.

zelf aanvragen of niet

In principe moeten mensen zelf een aanvraag indienen voor de uitkering van het aanvullend pensioen. Het pensioenfonds hoeft geen initiatief te nemen. Maar de meeste pensioenfondsen en verzekeraars doen dat wel: zij benaderen aan de hand van gegevens uit de Basisregistratie personen (BRP) mensen die de pensioengerechtigde leeftijd bereiken. Wie drie maanden voor de pensioendatum nog geen bericht heeft gehad, zal zelf achter zijn pensioen aan moeten gaan. Medewerkers die enkele malen van werkgever zijn veranderd, moeten hun aanvraag bij verschillende pensioenfondsen indienen. Mensen die in het buitenland verblijven moeten in alle gevallen hun pensioen zelf aanvragen bij het pensioenfonds of de verzekeraar. Pensioenfondsen kunnen gebruikmaken van buitenlandse adresgegevens van de Sociale Verzekeringsbank om rechthebbenden op een aanvullende pensioenuitkering te achterhalen.

Op Rijksoverheid.nl staat meer informatie over het aanvragen van aanvullend pensioen.