Als werkgever kun je niet zomaar elke beslissing nemen zonder overleg met je medewerkers. Je moet ze, in veel gevallen, vragen wat zij van je besluit en plannen vinden - en of ze denken dat hun belangen hierin genoeg zijn meegenomen. Deze inspraak, of medezeggenschap, geeft je medewerkers de mogelijkheid mee te denken en invloed uit te oefenen op het beleid en de gang van zaken in het bedrijf waar ze werken. 

Tegelijkertijd krijg je, als werkgever, via medezeggenschap, ook informatie die belangrijk is voor je bedrijfsvoering. Het biedt je inzicht in wat er speelt op de werkvloer, je profiteert van de nuttige ideeën van medewerkers en je vergroot de betrokkenheid van het personeel bij de groei van je bedrijf.

Medezeggenschap is een recht dat is geregeld in de Wet op de ondernemingsraden (WOR).

Op deze pagina

de wet op de ondernemingsraden (wor)

In de Wet op de ondernemingsraden (WOR) staat dat iedere onderneming in Nederland met meer dan vijftig werknemers een ondernemingsraad (OR) moet hebben. Organisaties met tien tot vijftig werknemers kunnen vrijwillig een ondernemingsraad opzetten. Als het personeel geen ondernemingsraad wil, kan de werkgever een personeelsvertegenwoordiging instellen. Dit is zelfs verplicht als een meerderheid van de werknemers daar om vraagt. 

Heeft een organisatie van tien tot vijftig werknemers geen ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging? Dan moet de werkgever verplicht personeelsvergaderingen houden.

In de WOR staat verder:

Er kan sprake zijn van bijzondere omstandigheden in je organisatie die een goede uitvoering van de WOR moeilijk of onmogelijk maken. In zo’n geval kan de Sociaal Economische Raad (SER) je tijdelijk ontheffing verlenen van de wettelijk verplichting om een ondernemingsraad te hebben. 

Op de website van de SER vind je meer informatie over medezeggenschap.