Iedereen die in Nederland woont en hier werkt of een uitkering ontvangt (of niet in Nederland woont maar vanuit Nederland inkomsten heeft), moet hierover belasting betalen. Dit is de inkomstenbelasting. Mensen die in loondienst zijn en een vast salaris ontvangen, betalen de inkomstenbelasting al voor een groot deel via de loonbelasting die hun werkgever inhoudt op hun loon. 

Op deze pagina

loonbelasting

De loonbelasting moet jij, als werkgever, op het loon van je personeel inhouden en afdragen aan de Belastingdienst. Zo wordt voorkomen dat je medewerkers het einde van het jaar ineens een groot bedrag aan inkomstenbelasting moeten betalen. De hoogte van de loonbelasting hangt af van het loon dat iemand in een jaar verdient. 

Zelfstandigen en andere mensen die niet in loondienst zijn, betalen geen loonbelasting maar alleen inkomstenbelasting.

aangifte doen

De loonbelasting en premie volksverzekeringen die je inhoudt op het loon van je medewerker moet je, samen met de premies werknemersverzekeringen, de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de eventueel verschuldigde eindheffing (belastingheffing voor rekening van de werkgever), periodiek afdragen aan de Belastingdienst. 

inkomstenbelasting: boxenstelsel

De inkomstenbelasting wordt geheven volgens het boxenstelsel. Iedere Nederlander met inkomen betaalt belasting over:

  • het inkomen uit werk en woning (box 1)

  • het inkomen uit aanmerkelijk belang (box 2)

  • het spaargeld en beleggingen (box 3)

Sommige uitgaven mag je daarvan aftrekken (aftrekposten).

De Belastingdienst int de inkomstenbelasting. De belastingtarieven kunnen ieder jaar worden aangepast.

aangifte inkomstenbelasting

De loonheffingen die je inhoudt, gelden voor veel medewerkers als eindheffing voor de inkomstenbelasting. Zij hoeven dan zelf geen aangifte inkomstenbelasting te doen.

In sommige gevallen moet een medewerker wel zelf aangifte inkomstenbelasting doen. De Belastingdienst stuurt hem dan een aangiftebrief of -formulier toe. Op basis van de aangifte berekent de Belastingdienst hoeveel belasting iemand moet bijbetalen of kan terugkrijgen. De uitkomst van die berekeningen staat vermeld op de voorlopige of definitieve aanslag. Ook als iemand geen aangiftebrief of -formulier van de Belastingdienst heeft ontvangen, kan het zijn dat hij zelf zijn aangifte inkomstenbelasting moet doen. Dit is bijvoorbeeld het geval als hij:

  • naast zijn loon nog andere inkomsten heeft gehad (bijvoorbeeld als freelancer) waarover hij geen belasting heeft betaald

  • meerdere (bij)banen heeft

  • naast zijn loon een uitkering heeft

  • vermogen heeft

  • inkomsten uit aanmerkelijk belang heeft

Ook zelfstandig ondernemers moeten zelf hun aangifte inkomstenbelasting doen.

Er wordt door de Belastingdienst geen aanslag inkomstenbelasting opgelegd als de uitkomst lager is dan de teruggaafgrens (te ontvangen) of lager is dan de aanslaggrens (te betalen). De loonbelasting/premie volksverzekeringen kan dus zowel een voorheffing als een eindheffing zijn.

Voor de aangifte over 2023 geldt een teruggaafgrens van € 16 en een aanslaggrens van € 51. Kijk voor de bedragen van 2022 en andere jaren op Belastingdienst.nl.