Iedereen die in Nederland woont of vanuit Nederland inkomsten heeft, moet hierover belasting betalen. Dit is de inkomstenbelasting. Degenen die in loondienst zijn en een vast loon ontvangen, betalen de inkomstenbelasting al voor een groot deel via de loonbelasting. Met de belastingopbrengsten betaalt de overheid allerlei voorzieningen, zoals wegen, uitkeringen en rechtspraak.

Op deze pagina

loonbelasting

De loonbelasting wordt door de werkgever op het loon ingehouden en afgedragen aan de Belastingdienst. Zo wordt voorkomen dat werknemers na het einde van het jaar een groot bedrag aan inkomstenbelasting moeten betalen. De hoogte van de loonbelasting is afhankelijk van het loon dat men gedurende een jaar verdient.

Zelfstandigen en andere mensen die niet in loondienst zijn, kunnen geen loonbelasting betalen. Zij betalen dus alleen inkomstenbelasting.

Tip: Er wordt geen aanslag inkomstenbelasting opgelegd als het verschil tussen de verschuldigde inkomstenbelasting en het saldo van de gezamenlijke voorheffingen (zoals loonbelasting/premie volksverzekeringen en dividendbelasting) en de voorlopige teruggaven niet meer is dan € 47. De loonbelasting/premie volksverzekeringen kan dus zowel een voorheffing als een eindheffing zijn.

aangifte doen

De loonbelasting en premie volksverzekeringen die de werkgever inhoudt op het loon van de werknemer, moet hij samen met de premies werknemersverzekeringen, de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de eventueel verschuldigde eindheffing (belastingheffing voor rekening van de werkgever) periodiek afdragen aan de Belastingdienst. De loonheffingen die de werkgever inhoudt, geldt voor veel werknemers als eindheffing voor de inkomstenbelasting. Zij hoeven dan zelf geen aangifte inkomstenbelasting te doen.

inkomstenbelasting: boxenstelsel

De inkomstenbelasting wordt geheven volgens het zogeheten boxenstelsel. Iedere Nederlander met inkomen betaalt belasting over:

  • het inkomen uit werk en woning (box 1)

  • het inkomen uit aanmerkelijk belang (box 2)

  • het spaargeld en beleggingen (box 3)

Sommige uitgaven mag men daarvan aftrekken (aftrekposten). De Belastingdienst int de inkomstenbelasting. De belastingtarieven kunnen ieder jaar worden aangepast.

aangifte inkomstenbelasting

In sommige gevallen moet de werknemer zelf aangifte inkomstenbelasting doen. De Belastingdienst stuurt hem dan een aangiftebrief of -formulier toe. Op basis van de aangifte berekent de Belastingdienst hoeveel belasting men moet bijbetalen of kan terug ontvangen. De uitkomst van de berekeningen wordt vermeld op de definitieve aanslag. Ook als een werknemer geen aangiftebrief of -formulier heeft ontvangen, is het toch mogelijk dat hij aangifte moet doen. Dit is bijvoorbeeld het geval als hij:

  • naast zijn loon nog andere inkomsten heeft gehad (bijvoorbeeld als freelancer) waarover hij geen belasting heeft betaald

  • meerdere (bij)banen heeft

  • naast zijn loon een uitkering heeft

Ook zelfstandig ondernemers moeten aangifte doen.

Er wordt geen aanslag inkomstenbelasting opgelegd als het verschil tussen de verschuldigde inkomstenbelasting en het saldo van de gezamenlijke voorheffingen (zoals loonbelasting/premie volksverzekeringen en dividendbelasting) en de voorlopige teruggaven niet meer is dan €46. De loonbelasting/premie volksverzekeringen kan dus zowel een voorheffing als een eindheffing zijn.