Om het beste in je mensen naar boven te halen en te houden moet je, als werkgever, het beste van jezelf bieden. Dat gaat over investeren in een duurzame relatie met je medewerkers. In hun belang, maar zeker ook in het belang van de toekomst van je bedrijf. Want door te investeren in duurzame inzetbaarheid blijven je medewerkers gezond, gelukkig, betrokken, gemotiveerd en productief. 

Wordt een medewerker ziek, dan is een snelle terugkeer naar het werk in het belang van zowel de medewerker als de werkgever. Hoe sneller iemand weer aan de slag kan, hoe groter de kans dat de medewerker de aansluiting met de arbeidsmarkt niet verliest. Ook voor jou, als werkgever, is een succesvolle re-integratie belangrijk. Niet alleen voor de continuïteit  van je bedrijfsvoering, maar ook om financiële redenen.

 

Pesterijen, agressie of seksuele intimidatie door collega's of cliënten kunnen de werksfeer behoorlijk verzieken. Medewerkers die het slachtoffer zijn van dit ongewenste gedrag kunnen lichamelijke en geestelijke klachten krijgen. Een te hoge (of juist te lage) werkdruk kan leiden tot werkstress of een burn-out. Een derde van het ziekteverzuim in Nederland wordt veroorzaakt door werkgerelateerde psychische klachten. Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) is de verzamelnaam voor alle risico's van werkdruk en ongewenst gedrag op het werk.