Werk verandert snel en daarom is het van belang dat medewerkers over de juiste, actuele kennis en vaardigheden beschikken om hun huidige en toekomstige werk goed te kunnen doen. Investeren in opleiding en ontwikkeling van medewerkers biedt zowel je medewerker als jou, hun werkgever, voordelen en groeikansen. 

​​​​​​Op deze pagina

persoonlijke ontwikkeling

Investeren in de persoonlijke ontwikkeling en het kennisniveau van medewerkers is een uiting van goed werkgeverschap, en tegelijkertijd investeer je daarmee in de toekomst van je organisatie. 

Voor medewerkers betekent een goed opleidingsniveau dat zij gemakkelijk(er) aan het werk komen, beter functioneren in hun baan en hun ambities sneller kunnen waarmaken. 

Om bij te blijven met de ontwikkelingen is het nodig om regelmatig met je medewerkers in gesprek te gaan om hen te helpen te leren en te groeien. Je medewerkers moeten zich ervan bewust zijn dat ontwikkeling noodzakelijk is. Banen zullen inhoudelijk veranderen en om nieuwe vaardigheden vragen. 

Medewerkers die samen met hun werkgever afspraken maken over hun persoonlijke ontwikkeling kunnen die afspraken vastleggen in een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP).

opleidingen, cursussen en trainingen

Heb je samen met je medewerker besloten dat een opleiding nodig of wenselijk is, dan is er keuze uit verschillende vormen van opleidingen die naast een baan kunnen worden gevolgd. 

opleidingen

Je medewerker kan een volledige opleiding in het beroepsonderwijs (vmbo, mbo, hbo) of aan de universiteit (in voltijd of deeltijd) volgen. In het beroepsonderwijs zijn er mogelijkheden om het leren en werken te combineren. Bijvoorbeeld in een duale studie, waarbij de medewerker het werken combineert met een hbo-opleiding of een leerwerkbaan: een combinatie van een vmbo- of mbo-opleiding en een werkplek bij een erkend leerbedrijf.

cursussen en trainingen

Het is vaak niet nodig dat je medewerker een complete opleiding volgt. Een cursus of training is dan voldoende. Er zijn veel mogelijkheden: 

Een overzicht van aanbieders van particuliere opleidingen staat op Opleiding & Beroep.nl.

evc-procedure

Soms blijkt dat een medewerker bepaalde vaardigheden al heeft, maar ze niet via een formele opleiding heeft verworven. Dan is het mogelijk om via deze competenties via een EVC-procedure te vergelijken met kwalificaties uit formele opleidingen. Na afloop van een succesvolle procedure krijgt de medewerker een ervaringscertificaat. Op de website van het Nationaal Kenniscentrum EVC staat meer informatie over EVC, de financiering ervan en aanbieders van EVC-procedures. Daarnaast kun je terecht bij je eigen brancheorganisatie of op Leren en Werken.nl.

advies voor werkgevers over scholing en opleiding

Met vragen over scholing en loopbaanadvies voor je medewerkers kun je terecht op verschillende plekken.

  • In een branche zonder O&O-fonds kun je voor een persoonlijk advies terecht bij een kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven of een van de regionale leerwerkloketten. Een leerwerkloket is een centrale plaats waar alle regionale informatie te vinden is over loopbaan, scholing en het combineren van leren en werken. Adressen van leerwerkloketten staan op Leren en Werken.nl.

  • Daarnaast kun je voor tips en adviezen over de ontwikkeling van je medewerkers terecht op de website duurzameinzetbaarheid.nl.

subsidies en regelingen

Investeren in opleiden van medewerkers kost geld. Er zijn verschillende regelingen waarmee werkgevers een tegemoetkoming kunnen krijgen in de kosten.