Werk verandert snel en daarom is het van belang dat medewerkers over de kennis en vaardigheden beschikken om hun huidige en toekomstige werk goed te kunnen doen. Investeren in opleiding en ontwikkeling van medewerkers biedt zowel je medewerker als jou, hun werkgever, voordelen en groeikansen. 

​​​​​​Op deze pagina

persoonlijke ontwikkeling

Investeren in de persoonlijke ontwikkeling en het kennisniveau van medewerkers is een uiting van goed werkgeverschap, en tegelijkertijd een investering in de toekomst van je organisatie. 

Ook voor je medewerkers is het continu werken aan hun ontwikkeling belangrijk: ze komen gemakkelijk(er) aan het werk , functioneren beter in hun baan en kunnen hun ambities sneller waarmaken. 

Om bij te blijven met de ontwikkelingen is het nodig om regelmatig met je medewerkers in gesprek te gaan om hen te helpen te leren en te groeien. Je medewerkers moeten zich ervan bewust zijn dat ontwikkeling noodzakelijk is. We leven langer, werken langer door én hebben sneller en vaker nieuwe kennis en vaardigheden nodig. Banen zullen inhoudelijk veranderen en om nieuwe vaardigheden vragen. Diploma’s en behaalde certificaten hebben een steeds kortere ‘houdbaarheidsdatum’. 

Het traditionele model van werken met af en toe een cursus om wat bij te leren, heeft plaatsgemaakt voor een leven lang leren en ontwikkelen.

opleidingen, cursussen en trainingen

Heb je samen met je medewerker besloten dat een opleiding nodig of wenselijk is, dan is er keuze uit verschillende vormen van opleidingen die naast een baan kunnen worden gevolgd. 

opleidingen

Je medewerker kan een volledige opleiding in het beroepsonderwijs (vmbo, mbo, hbo) of aan de universiteit (in voltijd of deeltijd) volgen. In het beroepsonderwijs zijn er mogelijkheden om het leren en werken te combineren. Bijvoorbeeld in een duale studie, waarbij de medewerker het werken combineert met een hbo-opleiding of een leerwerkbaan: een combinatie van een vmbo- of mbo-opleiding en een werkplek bij een erkend leerbedrijf.

cursussen en trainingen

Het is vaak niet nodig dat je medewerker een complete opleiding volgt. Een cursus of training is dan voldoende. Er zijn veel mogelijkheden: 

  • bedrijfsopleidingen of branchespecifieke opleidingen
  • particuliere opleidingen
  • trainingen en workshops
  • online cursussen

Onder bedrijfsopleidingen verstaan we elke opleiding, training of cursus die de werkgever initieert, faciliteert en geheel of gedeeltelijk financiert. Bedrijfsopleidingen kunnen functiegericht zijn, maar er zijn ook bedrijfsopleidingen die zich richten op de persoonlijke ontwikkeling van de medewerker. Werkgevers die hun personeel willen opleiden, kunnen meestal bij hun brancheorganisatie terecht. De meeste brancheorganisaties hebben hun eigen opleidingsinstituut of afspraken met een extern instituut. De opleidingen die de brancheorganisatie aanbiedt, leiden op tot een beroep of zijn gericht op het verbeteren van specifieke vaardigheden. Bij (succesvolle) afronding van een brancheopleiding ontvangt de medewerker vaak een door de branche erkend certificaat. Een complete lijst van alle brancheorganisaties in Nederland staat op Ondernemersplein.nl.

tip:

Kijk voor meer informatie op Randstad Boost.

informeel leren

Naast formeel leren (leeractiviteiten die plaatsvinden binnen een georganiseerde en gestructureerde omgeving of context, zoals in een opleiding of cursus) leren medewerkers ook in de dagelijkse werkpraktijk. Deze vorm van leren wordt informeel leren genoemd. Informeel leren is onder andere leren van elkaar, samenwerken en het uitvoeren van nieuwe taken. Naast formeel en informeel leren, leren we ook van coaching en feedback. Deze vorm van leren wordt non-formeel leren genoemd. Uit onderzoek blijkt dat 70% van het leren binnen organisaties informeel gebeurt, 20% non-formeel. De laatste jaren is er steeds meer aandacht voor het belang van informeel leren en het stimuleren hiervan: informeel leren houdt de kennisproductie en -deling op peil die nodig is om snel in te spelen op de continue veranderingen, de wensen van opdrachtgevers en van klanten.

evc-procedure

Soms blijkt dat een medewerker bepaalde vaardigheden al heeft, maar ze niet via een formele opleiding heeft verworven. Dan is het mogelijk om deze competenties via een EVC-procedure te vergelijken met kwalificaties uit formele opleidingen. Na afloop van een succesvolle procedure krijgt de medewerker een ervaringscertificaat. Op de Ervaringscertificaat.nl staat meer informatie over EVC, de financiering ervan en aanbieders van EVC-procedures. Daarnaast kun je terecht bij je eigen brancheorganisatie of op Leren en Werken.nl.

advies voor werkgevers over scholing en opleiding

Met vragen over scholing en loopbaanadvies voor je medewerkers kun je terecht op verschillende plekken.

  • In een branche zonder O&O-fonds kun je voor een persoonlijk advies terecht bij een kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven of een van de regionale leerwerkloketten. Een leerwerkloket is een centrale plaats waar alle regionale informatie te vinden is over loopbaan, scholing en het combineren van leren en werken. Adressen van leerwerkloketten staan op Leren en Werken.nl.

  • Daarnaast kun je voor tips en adviezen over de ontwikkeling van je medewerkers terecht op duurzameinzetbaarheid.nl.

reserveer een ontwikkelbudget

Zorg dat je budget reserveert waarvan je medewerkers trainingen en cursussen kunnen volgen om zichzelf te ontwikkelen. Geef je medewerkers de kans om een actieplan voor zichzelf op te stellen, en help ze om dit te doen binnen het framewerk van je bedrijfsdoelstellingen. En stimuleer een ontwikkelcultuur in je organisatie. Dat betekent dat je werkt aan een cultuur die gericht is op continu verbeteren en ontwikkelen. 

Investeren in opleiden van medewerkers kost geld. Er zijn verschillende regelingen waarmee werkgevers een tegemoetkoming kunnen krijgen in de kosten.

tip: focus op groeikracht

Investeer in de duurzame inzetbaarheid van je medewerkers: lees er alles over in deze Randstad-paper.