Werk verandert snel en daarom is het van belang dat werknemers over de juiste, actuele kennis en vaardigheden beschikken om hun huidige en toekomstige werk goed te kunnen doen. Investeren in opleiding en ontwikkeling van werknemers biedt zowel de werknemer als de werkgever voordelen en groeikansen. 

​​​​​​Op deze pagina

persoonlijke ontwikkeling

Investeren in de persoonlijke ontwikkeling en het kennisniveau van werknemers is een uiting van goed werkgeverschap, en tegelijkertijd investeert de werkgever daarmee in de toekomst van de organisatie. Voor werknemers betekent een goed opleidingsniveau dat zij gemakkelijk(er) aan het werk komen, beter functioneren in hun baan en hun ambities sneller kunnen waarmaken.

Werknemers die samen met hun werkgever afspraken maken over hun persoonlijke ontwikkeling leggen deze afspraken meestal vast in een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP).

opleidingen, cursussen en trainingen

Hebben werkgever en werknemer besloten dat een opleiding nodig of wenselijk is, dan is er keuze uit verschillende vormen van opleidingen die naast een baan kunnen worden gevolgd.

opleidingen

De werknemer kan een volledige opleiding in het beroepsonderwijs (vmbo, mbo, hbo) of aan de universiteit (in voltijd of deeltijd) volgen. In het beroepsonderwijs zijn er mogelijkheden om het leren en werken te combineren. Bijvoorbeeld in een duale studie, waarbij de werknemer het werken combineert met een hbo-opleiding of een leerwerkbaan: een combinatie van een vmbo- of mbo-opleiding en een werkplek bij een erkend leerbedrijf.

cursussen en trainingen

Het is vaak niet nodig dat de werknemer een complete opleiding volgt. Een cursus of training is dan voldoende. Er zijn veel mogelijkheden:

Een overzicht van aanbieders van particuliere opleidingen staat op Opleiding & Beroep.nl.

evc-procedure

Soms blijkt dat de werknemer bepaalde vaardigheden al heeft, maar ze niet via een formele opleiding heeft verworven. Dan is het mogelijk om via deze competenties via een EVC-procedure te vergelijken met kwalificaties uit formele opleidingen. Na afloop van een succesvolle procedure krijgt de werknemer een ervaringscertificaat.

studiekostenregeling

Als een werknemer een opleiding, training of cursus in het kader van zijn werk gaat volgen, betaalt de werkgever meestal de kosten. Vooral als het belang voor de organisatie duidelijk is. Maar ook als de werknemer op eigen initiatief een opleiding wil doen, kunnen werkgever en werknemer een verdeling van de kosten afspreken. Het is dan aan te bevelen een studiekostenregeling af te spreken. Ook bij meerjarige en dure opleidingen wordt dit vaak gedaan.

In een studiekostenregeling wordt vastgelegd wat de rechten, plichten en verantwoordelijkheden van de werkgever en werknemer zijn als de werknemer zich laat bijscholen. Een belangrijk onderdeel is de financiering van de opleiding en de afwikkeling bij vertrek van de werknemer. Vaak wordt de afspraak gemaakt dat hoe langer de werknemer in dienst blijft, hoe minder studiekosten hij hoeft terug te betalen bij uitdiensttreding. Overigens worden deze kosten vaak weer door de nieuwe werkgever vergoed.

advies voor werkgevers over scholing en opleiding

Werkgevers met vragen over scholing en loopbaanadvies voor hun werknemers kunnen terecht op verschillende plekken.

  • In een branche met een Opleidings- & Ontwikkelingsfonds (O&O-fonds) is de O&O-adviseur het eerste aanspreekpunt. Die adviseert niet alleen bij het vinden van een passende opleiding, maar helpt ook het gekozen scholingstraject in gang te zetten. Een overzicht van de O&O-fondsen staat op Opleiding & Beroep.nl.
  • In een branche zonder O&O-fonds kan de werkgever voor een persoonlijk advies terecht bij een kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven of een van de regionale leerwerkloketten. Een leerwerkloket is een centrale plaats waar alle regionale informatie te vinden is over loopbaan, scholing en het combineren van leren en werken. Adressen van leerwerkloketten staan op Leren en Werken.nl.
  • Daarnaast kunnen werkgevers voor tips en adviezen over de ontwikkeling van hun werknemers terecht op de website duurzameinzetbaarheid.nl.

subsidies en regelingen

Investeren in opleiden van werknemers kost geld. Er zijn verschillende regelingen waarmee werkgevers een tegemoetkoming kunnen krijgen in de kosten.