Als de balans tussen de werkbelasting en de belastbaarheid van medewerkers verstoord raakt, spreken we van werkdruk. Een te hoge (maar ook een te lage) werkdruk kan leiden tot psychische en fysieke gezondheidsklachten, zoals werkstress of een burn-out.

Op deze pagina

voorbeelden van werkdruk (en het verschil met werkstress)

Werkdruk kan ontstaan door:

  • te weinig tijd hebben om bepaalde taken goed uit te voeren of doelstellingen binnen de deadline te halen

  • werk dat niet aansluit bij je opleidingsniveau of ervaring

  • te zware verantwoordelijkheden of te hoge kwaliteitseisen.

Maar ook door:

  • werk hebben dat je op je sloffen af kunt

  • te weinig uitgedaagd worden om jezelf te ontwikkelen

  • te veel tijd hebben om bepaalde doelstellingen te halen.

Op het Arboportaal staat een opsomming van de gevolgen die werkdruk kan hebben voor je personeel. Daarnaast vind je er tips voor het verminderen van de werkdruk voor je medewerkers.

de rol van de werkgever bij werkdruk

Volgens de Arbowet ben je als werkgever verplicht een beleid te voeren dat zorgt voor het voorkomen en bestrijden van werkdruk/werkstress. Ook staan in veel cao’s afspraken hierover. Bijvoorbeeld dat je in je bedrijf een bepaalde minimale personele bezetting moet hebben. Sommige van deze afspraken zijn opgenomen in een arbocatalogus. Naast de cao-afspraken hebben sommige (vooral grote) bedrijven ook regels opgenomen in het bedrijfsreglement of personeelshandboek.

de rol van de medewerker bij werkdruk

Medewerkers moeten zelf in de gaten houden dat ze voldoende pauzeren, een goede planning maken en overwerk zoveel mogelijk beperken. Medewerkers met een klacht over werkdruk kunnen in eerste instantie in gesprek gaan met hun leidinggevende en collega’s. Of, als dit niet helpt: met een vertrouwenspersoon in het bedrijf, de bedrijfsmaatschappelijk werker, bedrijfsarts, HR-medewerker of met iemand van de ondernemingsraad.

werkdruk wegwijzer

Op het Arboportaal staan hulpmiddelen, rekentools en factsheets die werkgevers en hun medewerkers helpen om verschillende vormen van werkdruk en werkstress te herkennen en tegen te gaan. In de Werkdruk Wegwijzer staan tips om werkdruk aan te pakken. Op Checkjewerkstress.nl kunnen medewerkers zelf nagaan hoe het gesteld is met hun stressniveau op het werk. 

minder werkstress, meer werkplezier

Lees meer in deze blog.