Zodra een medewerker zich ziek heeft gemeld, moet je, als werkgever, de medewerker ook - en tijdig - ziek melden bij de arbodienst of bedrijfsarts. Je krijgt dan ondersteuning bij de begeleiding van je zieke medewerker. In bepaalde gevallen moet je de medewerker ook ziek melden bij UWV. Hiermee wordt de aanvraag voor een Ziektewetuitkering in gang gezet.

Op deze pagina

ziekmelding bij arbodienst of bedrijfsarts

Als werkgever moet je een zieke medewerker voor wie je een loondoorbetalingsplicht hebt tijdig ziek melden bij de arbodienst of bedrijfsarts. Die ondersteunt je bij de aanpak en de begeleiding van het verzuim van de betreffende medewerker. 

De wet geeft aan dat de ziekmelding bij de arbodienst of bedrijfsarts tijdig moet worden gedaan. Hoe 'tijdig' in de praktijk wordt ingevuld, is tussen de werkgever en de arbodienst. Dit wordt vaak in het contract met de arbodienst geregeld. Over het algemeen wordt een termijn van een week aangehouden.

ziekmelding bij UWV

In bepaalde gevallen moet je je medewerker ook ziek melden bij UWV. Dat moet als:

De ziekmelding bij UWV moet bij voorkeur digitaal worden gedaan  

Wanneer je de ziekmelding bij UWV moet doen, hangt af van de situatie. Kijk hier voor alle informatie.

Doe je de ziekmelding te laat of geef je een onjuiste eerste verzuimdag door, dan riskeer je een boete van maximaal € 455.

beter melden

Als je medewerker weer beter is en aan het werk kan, moet hij zich meteen bij jou beter melden. Als je hem na 42 verzuimweken bij UWV had aangemeld, kun je hem ook weer beter melden (maar je bent daar overigens niet toe verplicht). Je kunt de betermelding digitaal doen via de Verzuimmelder