Als werkgever kun je investeren in de opleiding en ontwikkeling van je medewerkers door de kosten van hun studie, training of cursus te betalen (helemaal of een deel ervan). Afspraken daarover moet je vastleggen, in een cao of studiekostenregeling. Brancheorganisaties en de overheid bieden stimuleringsregelingen waar je als werkgever gebruik van kunt maken. We zetten er een aantal op een rij. 

Op deze pagina:

wat staat er in de cao?

Geldt er een cao voor je bedrijf, dan loont het de moeite om na te gaan of hier afspraken in staan over het gebruik van een persoonlijk opleidingsbudget (POB). Met een POB kunnen medewerkers zelf bepalen waarin zij zichzelf verder ontwikkelen. Ook kunnen er in de cao afspraken staan over de betaling van opleidingskosten. Voor sommige opleidingen hebben werkgevers via cao's afspraken gemaakt met Opleidings- en Ontwikkelingsfondsen (O&O-fondsen) van brancheorganisaties.

In veel cao’s staat ook dat werkgevers hun personeel betaald verlof kunnen geven voor studiedagen. Het gaat dan meestal om een paar dagen per jaar. In de wet is niets geregeld over opleidings- of studieverlof. 

o&o-fonds: scholingsfonds van de brancheorganisatie

De meeste brancheorganisaties hebben hun eigen Opleidings- en Ontwikkelingsfonds (O&O-fonds), ook wel Scholingsfonds of Sectorfonds genoemd. Wil je investeren in de opleiding van je personeel, dan kun je hier terecht voor scholingsprojecten, cursussen of een loopbaanadviseur. Gaat het om een erkende opleiding, dan wordt deze vaak (deels) betaald met scholingsgelden uit het opleidingsfonds van je brancheorganisatie. Natuurlijk moet je als aangesloten bedrijf wel een jaarlijkse bijdrage storten.

tip

De mogelijkheden verschillen per branche. Als je wilt weten hoe die voor jouw branche zijn, neem dan contact op met je eigen O&O-fonds

studiekostenregeling

Als werkgever betaal je meestal de kosten wanneer een medewerker een opleiding, training of cursus in het kader van zijn werk gaat volgen. Vooral als het belang voor de organisatie duidelijk is. Maar ook als je medewerker op eigen initiatief een opleiding wil doen, kunnen jullie samen een verdeling van de kosten afspreken. Het is verstandig om die afspraken vast te leggen in een studiekostenregeling ofwel studiekostenbeding. Ook bij meerjarige en dure opleidingen wordt dit vaak gedaan.

In een studiekostenregeling wordt vastgelegd wat de rechten, plichten en verantwoordelijkheden van de werkgever en medewerker zijn als de medewerker zich laat bijscholen. Een belangrijk onderdeel is de financiering van de opleiding en de afwikkeling bij vertrek van de medewerker. Vaak wordt de afspraak gemaakt dat hoe langer de medewerker in dienst blijft, hoe minder studiekosten hij hoeft terug te betalen bij uitdiensttreding. Overigens worden deze kosten vaak weer door de nieuwe werkgever vergoed.

wijzigingen per 1 augustus 2022

Als je medewerker scholing aan het volgen is, die door de wet of de cao verplicht is, moet je per 1 augustus 2022 alle kosten van die scholing betalen (dus inclusief eventuele bijkomende kosten voor boeken en reiskosten). Ook ben je verplicht om je medewerker de gelegenheid geven om de scholing tijdens werktijd te volgen. Dat is het gevolg van een aanpassing in de Nederlandse wetgeving om te voldoen aan de EU-richtlijn voor transparante en beter voorspelbare arbeidsvoorwaarden.

Per 1 augustus 2022 mag je voor opleidingen die verplicht zijn op basis van de wet of de cao dus geen studiekostenregeling meer afspreken. 

scholingskosten en ontslag

Heb je kosten gemaakt voor de scholing van een medewerker, die daarna uit dienst is gegaan? Dan kun je de gemaakte kosten aftrekken van de verschuldigde transitievergoeding, als deze kosten gemaakt zijn om de inzetbaarheid van de werknemer te bevorderen. Het gaat dan om opleidingen en cursussen die gericht zijn op een andere functie bij jouw organisatie of bij een andere werkgever. Inzetbaarheidskosten moeten in een periode van maximaal vijf jaar voor het einde van het contract zijn gemaakt, tenzij je zelf schriftelijk andere afspraken over de periode hebt gemaakt.