Duurzame inzetbaarheid is een hot topic. We leven langer, werken langer door. En omdat de inhoud en aard van werk continue verandert, hebben we sneller en vaker nieuwe kennis en vaardigheden nodig. Door te investeren in duurzame inzetbaarheid blijven je medewerkers betrokken, gemotiveerd en productief. En daarmee is je organisatie voorbereid op de toekomst. We zetten de redenen waarom je  beleid zou moeten ontwikkelen om ook op langere termijn de inzetbaarheid van je werknemers te vergroten op een rij

De 5 redenen om te werken aan duurzame inzetbaarheid zijn: 

  1. technologische ontwikkelingen
  2. langer doorwerken
  3. minder ziekteverzuim
  4. hogere productiviteit
  5. aantrekkelijk werkgeverschap

1. technologische ontwikkelingen

De technologische ontwikkelingen  zorgen ervoor dat nieuwe banen ontstaan en oude verdwijnen. Dat zien we niet alleen bij routinematig werk, ook de banen voor hoger opgeleiden veranderen ingrijpend door automatisering. Er komen nieuwe beroepen, we gaan samenwerken met technologie, er komt vraag naar andere specialisten. 

Maar wat de gevolgen voor de arbeidsmarkt precies zullen zijn, is lastig in te schatten. Eén ding is zeker: om van technologie een succes te maken blijft de menselijke component essentieel. En zolang je als werkgever werk blijft maken van de ontwikkeling van je personeel, hoef je de technologische ontwikkelingen niet te vrezen.

2. langer doorwerken

De komende jaren zal de AOW-leeftijd verder stijgen. Hierdoor moeten je
medewerkers langer doorwerken. Voor mensen met een minder goede gezondheid of een minder sterke arbeidsmarktpositie kan dat relatief zwaar vallen. 

Om kosten door uitval van werknemers te voorkomen, doe je er goed aan om te blijven investeren in de opleiding, ontwikkeling en gezondheid van je personeel. Voorbeelden zijn innovaties die het werk lichter maken, scholing en taakroulatie om de fysieke en mentale weerbaarheid van werknemers te vergroten.

3. minder ziekteverzuim

Duurzame inzetbaarheid en een goed preventiebeleid om ziekteverzuim te beperken zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Als je medewerkers hun werk op een gezonde en veilige manier kunnen doen, voelen zij zich ook prettiger en gemotiveerder en hierdoor heb je hogere inzet en minder uitval. 
Ook is het verhogen van het werkplezier een van de beste manieren om het ziekteverzuim te verlagen. Werknemers zullen zich minder vaak ziek melden en beter presteren. Factoren die hieraan een bijdrage leveren zijn autonomie in het werk, verbinding met collega’s en ruimte voor vakmanschap. 

4. hogere productiviteit

Medewerkers die duurzaam inzetbaar zijn, zijn gelukkiger en gezonder, daarover is iedereen het eens. Uit recent onderzoek blijkt dat er ook een verband bestaat tussen geluk en productiviteit. Onderzoekers van de Universiteit van Oxford, MIT en de Erasmus Universiteit Rotterdam hebben zes maanden lang het geluksniveau van de verkoopmedewerkers van een Brits callcenter gemeten. Dat geluksniveau hebben ze gekoppeld aan de productiviteit met behulp van het aantal verkopen dat ze deden. Wat bleek: gelukkige medewerkers waren 13% productiever. Goed nieuws, toch?

5. aantrekkelijk werkgeverschap

Last but not least: door te investeren in duurzame inzetbaarheid werk je tegelijkertijd aan jouw aantrekkelijkheid als werkgever. Een goed employer brand versterkt de loyaliteit van je medewerkers en maakt het makkelijker om de allerbeste kandidaten te werven. En dat is met de huidige spanning op de arbeidsmarkt geen overbodige luxe.

happy, healthy en in ontwikkeling

Kortom: werken aan duurzame inzetbaarheid zorgt ervoor dat je aangesloten blijft bij de economische en technologische ontwikkelingen en dat jouw werknemers meer werkplezier ervaren, minder vaak ziek zijn en meer produceren. Kijk voor achtergrondverhalen, praktijkvoorbeelden, tips en tools over duurzame inzetbaarheid op Duurzameinzetbaarheid.nl, een website van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.