Duurzame inzetbaarheid is een hot topic. We leven langer, werken langer door én omdat de inhoud en aard van het werk voortdurend veranderen, hebben we sneller en vaker nieuwe kennis en vaardigheden nodig. Door te investeren in duurzame inzetbaarheid - oftewel: oog te hebben voor de toekomst - blijven je medewerkers betrokken, gemotiveerd en productief. En daarmee is je organisatie voorbereid op de toekomst.
Nog niet overtuigd? Dit zijn 5 goede redenen voor een langere inzetbaarheid van je medewerkers.  

  1. technologische ontwikkelingen
  2. langer doorwerken
  3. minder ziekteverzuim
  4. hogere productiviteit
  5. aantrekkelijk werkgeverschap

1. technologische ontwikkelingen

De opkomst van nieuwe technologieën zorgt ervoor dat nieuwe banen ontstaan en oude verdwijnen. Dat zien we niet alleen bij routinematig werk: ook de banen voor hogeropgeleiden veranderen ingrijpend door automatisering. Er komen nieuwe beroepen bij, we kunnen steeds meer vanuit huis samenwerken door middel van technologie en er komt vraag naar andere specialisten. En dat is door de huidige coronacrisis alleen maar in een stroomversnelling geraakt.

Wat de gevolgen van dit alles precies voor de arbeidsmarkt zullen zijn, is lastig in te schatten. Eén ding is zeker: om van technologie een succes te maken blijft de menselijke component essentieel. En zolang je als werkgever werk blijft maken van de ontwikkeling van jouw medewerkers, hoef je de technologische ontwikkelingen niet te vrezen.

tip:

Wil je meer informatie en praktische tips om het beste uit je personeel te kunnen halen? Download dan de paper (hoe) haal je het beste uit je medewerkers?

2. langer doorwerken

De komende jaren zal de AOW-leeftijd verder stijgen. Dat betekent dat je medewerkers langer moeten doorwerken. Voor mensen met een minder goede gezondheid of een minder sterke arbeidsmarktpositie kan dat zwaar zijn. Om kosten door uitval van je medewerkers te voorkomen, doe je er als werkgever goed aan te blijven investeren in de opleiding, ontwikkeling en gezondheid van je medewerkers. Bijvoorbeeld door nieuwe toepassingen in te zetten die het werk lichter maken, door om- of bijscholing en door jobrotation (interne mobiliteit) om de fysieke en mentale weerbaarheid van je medewerkers te vergroten.

tip:

Wil je het voor je oudere medewerkers met zwaar werk mogelijk maken om eerder te stoppen met werken? Dat kan nu tijdelijk vanwege een versoepeling van de RVU-heffing

3. minder ziekteverzuim

Duurzame inzetbaarheid en een goed preventiebeleid om verzuim te beperken zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Als je medewerkers hun werk op een gezonde en veilige manier kunnen doen, zullen zij zich prettiger en gemotiveerder voelen, met een hogere inzet en minder uitval als gevolg. 

tip:

Het verhogen van het werkplezier is een van de beste manieren om het ziekteverzuim te verlagen. Medewerkers zullen zich minder vaak ziek melden en beter presteren. Factoren die bijdragen aan bevorderen van werkplezier en verminderen van werkstress zijn autonomie in het werk, verbinding met collega’s en ruimte voor vakmanschap. 

4. hogere productiviteit

Medewerkers die duurzaam inzetbaar zijn, zijn gelukkiger en gezonder -  daarover is iedereen het eens. Dat ze daardoor ook productiever zijn, is logisch maar lastig te meten. Toch blijkt er meer dan voldoende aanleiding te zijn de positieve relatie tussen werkgeluk en productiviteit serieus te nemen. Wetenschappelijk onderzoek laat dat ook zien: er is een verband tussen geluk en productiviteit. Onderzoekers van de Universiteit van Oxford, MIT en de Erasmus Universiteit Rotterdam hebben zes maanden lang het geluksniveau van de verkoopmedewerkers van een Brits callcenter gemeten. Dat geluksniveau hebben ze gekoppeld aan de productiviteit met behulp van het aantal verkopen dat ze deden. Wat bleek: gelukkige medewerkers waren 13% productiever.

tip:

Ga actief aan de slag met het werkgeluk van je medewerkers. Bijvoorbeeld door ze voldoende uitdaging te bieden, te zorgen voor een goede werk-privébalans en door binding met hen te houden

5. aantrekkelijk werkgeverschap

Last but not least: door te investeren in duurzame inzetbaarheid werk je tegelijkertijd aan jouw aantrekkelijkheid als werkgever. Belangrijke redenen voor millennials om ergens te willen werken zijn namelijk een prettige werksfeer en een goede werk-privébalans. Als je als werkgever laat zien dat je investeert in je personeel, maakt dat je alleen maar aantrekkelijker. En dat is met de huidige mismatch op de arbeidsmarkt geen overbodige luxe.

tip:
Lees hier hoe je met een goed employer brand de loyaliteit van je medewerkers versterkt. 

Kortom: werken aan duurzame inzetbaarheid zorgt ervoor dat je aangesloten blijft bij de economische en technologische ontwikkelingen en dat jouw medewerkers meer werkplezier ervaren, minder vaak ziek zijn en meer produceren.

Kijk voor achtergrondverhalen, praktijkvoorbeelden, tips en tools over duurzame inzetbaarheid op Duurzameinzetbaarheid.nl, een website van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.