Stress door werk is beroepsziekte nummer 1: bijna 1,5 miljoen werkenden lopen jaarlijks het risico op een burn-out en de kosten van dit verzuim lopen inmiddels op tot meer dan 3 miljard euro per jaar. 

Werkstress kan duizend-en-één oorzaken hebben en zich manifesteren in even zoveel symptomen. Maar de mensen die er ooit mee te maken hebben gehad, zijn het over één ding eens: als ze er eerder over hadden gesproken met hun omgeving, thuis en op het werk, was het waarschijnlijk nooit zo ver gekomen. Het is dan ook belangrijk de symptomen zo vroeg mogelijk te herkennen en bespreekbaar te maken. In deze blog geven we je tips om de werkstress te verminderen en het werkgeluk te verhogen. 

wat is werkstress?

Vaak denken we dat werkstress hetzelfde is als ‘te druk’ zijn: er moet te veel gedaan worden in te weinig tijd. Maar je medewerkers kunnen ook stress ervaren als ze:

 • het gevoel hebben niet te voldoen aan de eisen van hun baas of collega’s

 • denken dat ze te weinig kennis en vaardigheden hebben om hun werk goed te doen

 • vinden dat ze geen of te weinig invloed hebben op hun arbeids- en rusttijden

 • tegenstrijdige taken opgedragen krijgen

 • lijden onder privéomstandigheden die goed functioneren op het werk in de weg staan

 • te maken hebben met slechte, ongezonde of gevaarlijke werkomstandigheden

 • last hebben van een slechte sfeer, intimidatie of agressie op de werkvloer.

werkstress en de wet

In veel cao’s is werkstress een aandachtspunt - en niet alleen omdat het op dit moment beroepsziekte nummer 1 is. De Arbowet is in 2017 aangescherpt met het doel om uitval door ziekte en stress te voorkomen. Deze wet verplicht werkgevers tot het maken en uitvoeren van arbobeleid dat gericht is op preventie. Ook verwacht de wetgever van werkgevers dat zij een ziekteverzuimbeleid bepalen en uitvoeren, dat gericht is op het voorkomen van uitval (door o.a. stress) en ervoor zorgt dat zieke werknemers snel weer aan het werk kunnen.

3 tips om werkstress te voorkomen

 1. ben alert op signalen van werkstress bij je medewerkers, zoals hoge verzuimcijfers, gemiste deadlines, veel overwerk, een groot aantal fouten en irritaties tussen collega’s. Deze zaken hoeven niet per se te wijzen op werkstress, maar kunnen wel een belangrijke indicator zijn. Schakel bij twijfel een arbodeskundige in. 

 2. maak van werkstress een herkenbaar en bespreekbaar onderwerp binnen je bedrijf. Wijs je medewerkers op het inloopspreekuur bij de bedrijfsarts, bespreek het onderwerp regelmatig in werkoverleg en hang een prikbord op waar iedereen tips tegen stress op kwijt kan.

 3. check de arbocatalogus van je bedrijf op afspraken of maatregelen voor preventie van werkstress. Controleer ook of er in de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) rekening is gehouden met dit onderwerp.

lees ook: een burn-out voorkomen, wat kan je als werkgever doen?

3 tips voor meer werkgeluk

 1. vier de successen! En doe dat vooral met elkaar. Het behalen van een mooi resultaat is het ideale moment om samen met je medewerkers even stil te gaan bij wat goed gaat in jouw onderneming. Gegarandeerd dat ‘t een positieve prikkel en een flinke dosis motivatie en energie geeft om lekker door te gaan

 2. maak van werkgeluk, net als van werkstress, een herkenbaar en bespreekbaar onderwerp binnen het bedrijf. Zorg ervoor dat je medewerkers durven aan te geven wat ze graag willen. Inventariseer wensen, investeer in de aangedragen ideeën en werk met elkaar samen aan oplossingen - of het nou gaat om de mogelijkheid om een dag thuis te werken, een gezondere lunch, bedrijfsfitness of meer groen op kantoor

 3. geef zelf het goede voorbeeld. Ben je bewust van het feit dat je personeel zich spiegelt aan jouw gedrag. Je eigen plezier in je werk inspireert de mensen om je heen. Laat zien en merken dat je het belangrijk vindt dat je medewerkers hun werk leuk vinden. En verdiep je oprecht in de zaken die jouw medewerkers motiveren.

week van de werkstress 2023

Van 13 tot en met 17 november 2023 is de jaarlijkse Week van de Werkstress. Doel is om werkenden en werkgevers bewust te maken van de mogelijkheden om serieus werk te maken van de aanpak van werkstress. Het thema van dit jaar is (ver)binding: hoe maak je die in een wereld waarin juist veel meer op afstand gebeurt? Hoe blijf je aangesloten, bij je collega’s, bij je organisatie, bij de maatschappij en de arbeidsmarkt? (Ver)binding maakt dat je ziet en gezien wordt. Essentieel in een werkwereld waar steeds meer eenzaamheid en werkdruk ervaren wordt.