Technologische ontwikkelingen, een pandemie en economische recessie: als werkgever en ondernemer heb je met veel factoren te maken en blijft het een uitdaging om je organisatie gezond te houden. Dat kun je niet alleen. Daarvoor heb je mensen nodig die mee veranderen en inzetbaar en productief blijven. Reden genoeg om te werken aan de duurzame inzetbaarheid. Om dit te bereiken moet je, als werkgever ook investeren. Met de 7 onderstaande tips helpen we je om duurzame inzetbaarheid goed aan te pakken. 

duurzame inzetbaarheid 

Duurzame inzetbaarheid gaat om medewerkers die in iedere leeftijds- en levensfase competent, fit en gemotiveerd kunnen bijdragen aan een flexibele en productieve organisatie. Iedere medewerker is zelf verantwoordelijk voor zijn eigen ontwikkeling en inzetbaarheid tijdens z'n loopbaan. Als werkgever kun je dit stimuleren. 

zo pak je duurzame inzetbaarheid in jouw organisatie aan

  1. wees helder over organisatiedoelen
  2. creëer bewustzijn
  3. blijf in gesprek
  4. geef de regie aan je medewerkers
  5. bepaal welke tools je nodig hebt
  6. maak duidelijke afspraken
  7. zorg voor de juiste randvoorwaarden

1. wees helder over organisatiedoelen

Een belangrijke eerste stap is de vertaling van de visie en het beleid van je organisatie naar concrete doelen en acties. Een blik op de (toekomstige) ontwikkelingen en op welke manier je personeel daarin kan meegroeien is vaak een goed startpunt. Dit geeft hen een duidelijk perspectief waarmee ze het bedrijf in een grotere maatschappelijke context kunnen plaatsen. Deze identificatie zorgt tegelijk voor meer werkplezier, meer loyaliteit aan jou als werkgever en een hogere productiviteit op de werkvloer. Ook versterkt het de trots waarmee je mensen hun werk doen.

2.creëer bewustzijn

Help je medewerkers zich ervan bewust te worden dat ontwikkeling noodzakelijk is. Geef aan dat banen inhoudelijk zullen veranderen en nieuwe vaardigheden van hen zullen vragen. 

3. blijf in gesprek

Ga regelmatig met je medewerkers in gesprek om hen te helpen te leren en te groeien. Maak het bijvoorbeeld een vast onderdeel van je wekelijkse overleg om te horen hoe het gaat, en hoe het met het werk staat. Waar lopen ze tegenaan? Wat zouden ze kunnen doen om het werkproces te verbeteren? Welke ontwikkelingen zien zij aankomen?

4. geef de regie aan je medewerkers

De sleutel tot succes ligt vaak in handen van de medewerkers zelf. Als betrokken werkgever heb je waarschijnlijk al een eerste idee over de ontwikkelpunten van je medewerkers. Beslis echter niet zomaar welke opleidingen je medewerker moet volgen. Het werkt beter als je eerst de juiste vragen stelt. Bijvoorbeeld: wat heb je nodig om een volgende stap in je ontwikkeling te maken? Wat heb je sinds ons laatste gesprek gedaan richting je persoonlijke doelen? Zijn er drempels of knelpunten? Kan ik iets doen om je daarmee te helpen? Zo maak je je medewerkers ook zelf verantwoordelijk voor hun eigen ontwikkeling.

5. bepaal welke tools je nodig hebt

Heeft je medewerker zijn ontwikkeldoelen bepaald, dan is de volgende stap het bepalen welke hulpmiddelen hij nodig heeft. Die kunnen variëren van competentietests, online trainingen, volledige opleidingen tot bijvoorbeeld storytelling. De laatste jaren komen er steeds meer nieuwe vormen van leren en ontwikkelen bij.

6. maak duidelijke afspraken

Heeft je medewerker helder waar hij de komende tijd aan wil werken? Maak daar dan duidelijke afspraken over en leg deze vast, bijvoorbeeld in een vitaliteitscontract.

7. zorg voor de juiste randvoorwaarden

Tenslotte: zorg ervoor dat de randvoorwaarden voor ‘gezond’ beleid in orde zijn. Bijvoorbeeld door:

  • tijd en geld beschikbaar te stellen
  • zelf het goede voorbeeld te geven door veilig en gezond te werken
  • draagvlak te creëren door gezondheid in je bedrijf belangrijk te maken.

meer weten over duurzame inzetbaarheid?

Wil jij je personeel omscholen of bijscholen? Of ontdekken hoe je hun talent het beste kunt inzetten? Kijk wat Randstad opleidingen en trainingen voor je kan doen! Of download onze whitepaper: hoe haal je het beste uit je medewerkers?

Met Randstad RiseSmart helpen we je om je personeel betrokken en gemotiveerd te houden en wanneer nodig ander en passend werk te vinden. Of het nu gaat om outplacement, re-integratie tweede spoor of duurzame inzetbaarheid. 

lees meer over onze hr-oplossingen >