Het World Economic Forum brengt elke twee jaar een rapport uit over de trends en toekomst van werk: The Future of Jobs. Daarin kijkt het WEF een aantal jaar vooruit en analyseert hoe banen en skills in de toekomst gaan veranderen. 

reskilling is hét thema van de komende jaren

De arbeidsmarkt blijft voorlopig nog krap, nieuwe technologieën ontwikkelen zich sneller dan gedacht, veel banen zijn niet voldoende futureproof en de skills gap wordt steeds groter. In deze setting zullen je medewerkers de komende jaren over andere skills moeten beschikken dan ze nu doen. Het WEF voorspelt dat 44% van de benodigde kernvaardigheden van medewerkers in de komende jaren zal veranderen. Dat betekent dat zes op de tien medewerkers moeten worden bij- of omgeschoold: reskilling.

Het WEF heeft voor het tijdvak 2023-2027 deze top 10 skills als focus voor reskilling opgesteld:

1. analytisch vermogen en innovatiekracht

Denk aan skills als een helikopterview voor complexe zaken hebben, snel logische verbanden zien, altijd een paar stappen vooruitdenken en een scherp oog hebben voor zowel detail als (on)logica. Deze skills worden steeds belangrijker, zeker als medewerkers deze weten te koppelen aan vernieuwende inzichten en toepassingen. 

2. actief leren en nieuwe leerstrategieën toepassen

Steeds meer organisaties en werkgevers omarmen het principe van een leven lang leren. Als werkgever moet je zorgen dat je medewerkers kunnen groeien en ontwikkelen, als je relevant wilt blijven in een continu veranderende wereld. Investeren in en faciliteren van nieuwe manieren om te leren in je bedrijf, zoals peer learning (informeel leren van teamgenoten), helpen om de skills gap te overbruggen of te voorkomen. 

3. het vermogen om complexe problemen te kunnen oplossen

Deze skill is een verzamelterm voor meerdere competenties zoals signaleren, analyseren, oplossingsstrategieën bedenken, creatief denken, doorzetten, samenwerken, proactief zijn, evalueren en reflecteren. Kortom: het hele proces. 

4. kritisch denken en analyseren

Zorgvuldig tot een oordeel komen, een stevige eigen mening hebben en ongevoelig zijn voor mooie praatjes zijn onmisbare skills voor de toekomst. Er komen dagelijks zoveel prikkels op ons af dat kritisch denken steeds belangrijker wordt, net als het stellen van prioriteiten en een open, onderzoekende houding.

5. creativiteit, originaliteit en initiatiefrijk

Vernieuwende ideeën op het gebied van software, management en procesoptimalisatie vragen om creativiteit, originaliteit en initiatief. Om relevant te blijven worden een frisse kijk op zaken, ‘out of the box’ denken en onderscheidend vermogen voorwaarden voor succes, net als het herkennen en pakken van kansen. 

6. leiderschap en social skills

Netwerken, delen van informatie en co-creatie spelen een steeds grotere rol in het bedrijfsleven, dus het belang van goede sociale vaardigheden wordt ook steeds duidelijker. Net als (persoonlijk) leiderschap. Succesvolle medewerkers behalen hun eigen doelen, coachen hun teamleden, creëren draagvlak voor nieuwe ideeën en verandering, en blijven benaderbaar en empathisch. 

7. gebruik, monitoring en beheersing van techniek 

De wereld kan niet meer zonder digitalisering, automatisering, AI en IOT (het Internet Of Things). En voor de ontwikkeling hiervan zijn mensen nodig die snappen welke technologie erachter zit, hoe die werkt en hoe je de werking ervan monitort en optimaliseert. Met als doel om voorspellende waarden te genereren, waarmee proactief gewerkt kan worden in plaats van alleen reactief.

8. technologisch design en programmeerskills 

ChatGPT, 3D-printing, VR, blockchain, artificial intelligence, data science, IOT, cybersecurity, cloud computing, machine learning: al deze vakgebieden ontwikkelen zich razendsnel. De specialisten die zich hierin (blijven) verdiepen, zijn onmisbaar en zullen ook in de toekomst heel gewild zijn.

9. veerkracht, stressbestendigheid en flexibiliteit

In een wereld waarin verandering de enige constante is, zijn softskills als deze cruciaal. Het gaat erom de balans te vinden (en te bewaren) tussen meebewegen en koers houden terwijl je het hoofd koel houdt. 

10. logisch redeneren/argumenteren en nieuwe ideeën genereren 

Het oplossen van (cijfermatige) problemen is een nuttige skill, maar het is net zo belangrijk dat een medewerker zijn oplossing of verbetervoorstel op een overtuigende manier presenteert. Daarnaast gaat het niet alleen om het bedenken van ideeën, maar ook om de uitwerking, evaluatie en bewerking. Kortom: het hele proces van abstract naar concreet.

leren als succesfactor

Om de skills gap - het verschil tussen aanwezige en benodigde vaardigheden - te overbruggen, moeten we blijven leren en groeien. Daarom verdient de ontwikkeling van je personeel je volle aandacht en inzet. Gebrek aan ontwikkelingsmogelijkheden kan leiden tot het vertrek van je beste medewerkers en dat is iets wat je zeker niet wilt in deze tijd van schaarste op de arbeidsmarkt.

lees ook