Als werkgever kom je voor heel wat uitdagingen te staan. Nieuwe technologische ontwikkelingen volgen elkaar in hoog tempo op en de schaarste op de arbeidsmarkt - en daarmee de strijd om nieuw talent - maken het lastig om daarop in te kunnen spelen. Daar komt bij dat het moeilijk is om vast te stellen welke skills je medewerkers precies nodig hebben om klaar te zijn voor de toekomst - vooral omdat veel banen op dit moment nog niet bestaan. Upskilling wordt daarom steeds relevanter. Maar wat is upskilling precies, en waarom zou je eraan beginnen? Je leest het hier.

wat is upskilling?

Upskilling is het nieuwe woord voor bijscholing: het aanleren van nieuwe en relevante competenties die vandaag en in de nabije toekomst nodig zijn. Voorbeelden van upskilling zijn het bijleren van technologische skills, zoals  IT-beveiliging of cybersecurity, het verwerven van vaardigheden voor website- en appontwikkeling of het ontwikkelen van nieuwe communicatie- en presentatievaardigheden. 

Upskilling wordt vaak in één adem genoemd met reskilling, maar dit is niet hetzelfde. Bij reskilling gaat het namelijk om omscholing: bestaande skills moeten dan vervangen worden door nieuwe vaardigheden. Dit is bijvoorbeeld nodig als de huidige vaardigheden van je medewerker niet meer voldoende (passend) zijn voor het werk dat hij of zij doet.

de skills gap

De belangrijkste reden voor werkgevers om aan upskilling te doen, is de skills gap: het verschil tussen aanwezige en benodigde vaardigheden. Omdat veel banen geautomatiseerd of verouderd raken, ontstaan er veel nieuwe functies die om andere vaardigheden vragen. Veel werkgevers gaan ervan uit dat het vooral om ‘harde’ technologische skills gaat. Maar het is ook heel goed mogelijk dat je medewerkers te weinig soft skills hebben om hun (toekomstige) werk goed te kunnen doen.

de voordelen van upskilling

Organisaties die fundamenteel investeren in een opleidingsstrategie die de skill gap aanpakt, zijn toekomstbestendiger en minder kwetsbaar voor schaarste op de arbeidsmarkt dan organisaties die dat niet doen. 

Daarnaast is de kans om nieuwe skills te leren voor veel medewerkers een belangrijke reden waarom mensen bij hun werkgever willen blijven. Door jouw medewerkers de kans te bieden om te blijven groeien en nieuwe vaardigheden aan te leren, blijven ze gemotiveerd en voelen ze zich gewaardeerd. Upskilling - zo blijkt uit talrijke onderzoeken - is voor (met name) millennials een krachtige drijfveer om trouw te blijven aan de werkgever die hen op dat terrein veel te bieden heeft.

4 praktische tips voor upskilling

Er zijn verschillende manieren om je medewerkers bij te scholen. Afhankelijk van wat er nodig is voor je organisatie en wat de doelen van je medewerkers zijn, is de ene methode geschikter dan de andere. Vaak zal blijken dat een combinatie van verschillende manieren het beste werkt. We geven je vier praktische tips.

1. bied training in hapklare stukken aan

Grote werkdruk en drukke planningen vormen vaak een drempel voor je medewerkers om aan een training te beginnen. Als je de te leren skills in kleine stukjes aanbiedt, kom je waarschijnlijk een stuk verder. 

Hapklare educatie, ook wel microlearning genoemd, bestaat uit korte lessen - ongeveer drie tot zes minuten lang - die zijn ontwikkeld om een (klein) leerdoel te bereiken. 

Met name als je medewerkers veel thuis of bij klanten werken, is microlearning een mooie oplossing. Hapklare modules zijn namelijk heel makkelijk online aan te bieden. 

Sowieso biedt online leren veel mogelijkheden.

2. voer peer coaching in

Bij peer coaching (of: buddy coaching) werken twee of meer collega's samen, ontwikkelen ze nieuwe vaardigheden, delen ze ideeën of lossen ze problemen op de werkplek op. Het aantrekkelijke van deze vorm van upskilling is dat het heel informeel is: je medewerker heeft een collega met wie hij of zij direct kan praten of vragen kan stellen. Ze leren van elkaar door tijdens het werk naar elkaar te kijken.

Als je bijvoorbeeld een marketeer koppelt aan een content creator, ontstaan ​​er bij beide medewerkers kansen om nieuwe vaardigheden te leren en elkaars basiskennis van hun vakgebied te vergroten.

Ook biedt peercoaching mensen de mogelijkheid om leiderschapsvaardigheden op te bouwen, actief te luisteren, effectief feedback te geven en te mentoren. Op die manier kan het een prima manier zijn om de soft skills van je medewerkers bij te scholen.

Een andere manier om vaardigheden bij te spijkeren, is door een junior medewerker aan een senior te koppelen. Dit wordt ook wel mentoring genoemd.

3. bevorder interne mobiliteit

Interne mobiliteit is eigenlijk niets anders dan het wisselen van taken, functies en werkzaamheden van medewerkers binnen je organisatie. Er zijn heel veel mogelijkheden te bedenken, zoals taakroulatie ofwel job rotation, waarin medewerkers die op hetzelfde niveau werken van tijd tot tijd van taak of functie wisselen. Zo leren je medewerkers hoe verschillende taken in de organisatie moeten worden uitgevoerd. Managers kunnen bijvoorbeeld ervaring op verschillende afdelingen opdoen voordat ze klaar zijn voor een senior leiderschapspositie. 

Uit onderzoek blijkt dat dit dynamisch taakruilen leidt tot minder eenzijdig werk, meer motivatie en de ontwikkeling van nieuwe kennis en vaardigheden. 

Meer creatieve ideeën voor het variëren in taken en functies staan op Innovatiefinwerk.nl.

4. stimuleer (interne) kennisdeling

Stimuleer je medewerkers om kennis met elkaar te delen en samen te werken. Iedere medewerker heeft kennis en waardevolle informatie over skills waar je hele organisatie van kan profiteren. Interne kennisdeling kan op verschillende manieren plaatsvinden. Sommige organisaties maken gebruik van speciale software, waarmee medewerkers hun expertise kunnen omzetten in een online training of microlearnings. Die training wordt vervolgens gedeeld met de andere medewerkers.

Een andere manier is je medewerkers workshops te laten geven waarin ze hun kennis delen over een onderwerp waarmee ze zelf ervaring hebben. Projecten waarbij medewerkers met verschillende skills en expertises de mogelijkheid krijgen om samen te werken, zijn ook een goede manier om kennisdeling te faciliteren. 

Maak het vooral niet te moeilijk voor je medewerkers om naast of tijdens hun baan een cursus of opleiding te volgen. Hoe aantrekkelijker je het maakt, hoe groter de kans dat ze zich laten upskillen. Zo blijven ze duurzaam inzetbaar, en dat levert ook voor jou als werkgever voordelen op.