De wereld draait door, ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op en als organisatie moet je daarin meebewegen om succesvol te blijven. Dit vraagt om aanpassingsvermogen van organisatie en medewerkers. Succesvolle organisaties zijn in staat om effectief te reageren op alle veranderingen. Ondertussen staat de beschikbaarheid van medewerkers juist onder druk door de arbeidsmarktomstandigheden. 

Hierdoor wordt dat aanpassingsvermogen en de continuïteit van de bedrijfsvoering op de proef gesteld. Succesvolle bedrijfsvoering staat voor de juiste wisselwerking tussen de (verwachte) klantvraag en de inzet van alle resources. Effectief capaciteitsmanagement is prioriteit 1 om dit samenspel te kunnen garanderen.

wat is integraal capaciteitsmanagement?

Capaciteitsmanagement is het optimaal en integraal op elkaar afstemmen van het werkaanbod, de beschikbare capaciteit van gebouwen en middelen én de beschikbare capaciteit van medewerkers. Dit om vanuit een gezonde organisatie met gezonde medewerkers op de vraag van de klant in te kunnen spelen. 

medewerkers als belangrijkste puzzelstuk

De personele capaciteit heeft een dominante impact op het succes van je organisatie. 

Enerzijds vormen je medewerkers veelal hét fundament voor het leveren van de juiste output. Organisaties die onder alle omstandigheden beschikken over de juiste medewerkers blinken uit ten opzichte van concurrenten. 

Anderzijds wegen personele kosten uiteraard ook mee aan de kostenzijde van je organisatie. Efficiënte, effectieve en duurzame inzet van medewerkers heeft daarmee een direct effect op je bedrijfsresultaat. Kortom, redenen genoeg om expliciet én continu stil te staan bij een passende personele capaciteit.

Met gemotiveerde en capabele medewerkers - altijd op het juiste moment en de juiste plek en tegen de juiste kosten - vergroot je als organisatie je kansen op succes aanzienlijk. Uiteraard werk je hard aan deze puzzel, elke dag weer. Teamleiders, managers, planners, HR en andere collega’s zorgen er met elkaar voor dat vandaag, morgen en over een paar maanden de juiste medewerkers beschikbaar en inzetbaar zijn.

beschikbaarheid van de juiste medewerkers maakt je organisatie succesvol

In deze paper lees je onder andere:

  • hoe je je capaciteit inricht, inzet en onderhoudt

  • hoe je omgaat met een continu wisselende vraag en omstandigheden

  • tips en ervaringen van andere bedrijven