Veel werkgevers willen graag een gevarieerd personeelsbestand, en niet alleen omdat het goed voor hun imago is. Meer diversiteit in de organisatie heeft namelijk veel voordelen, dat is al ruimschoots bewezen. Organisaties waar diversiteit en inclusie normaal zijn - niet alleen in topfuncties, maar ook op de werkvloer - laten namelijk zien dat ze maatschappelijk betrokken zijn, tevreden en loyale medewerkers hebben en op de lange termijn productiever en innovatiever zijn.

wat betekenen diversiteit en inclusie?

De begrippen diversiteit en inclusie worden vaak naast en door elkaar gebruikt, maar er is wel een verschil. 

Diversiteit gaat over de uiteenlopende eigenschappen en kenmerken die mensen uniek maken, zoals gender, leeftijd, culturele, etnische en religieuze achtergrond, LHBTI+* en arbeidsvermogen. Deze verschillen hebben invloed op hoe mensen hun werk (kunnen) doen. Wanneer je als werkgever rekening met die verschillen houdt, zorg je ervoor dat mensen zich optimaal kunnen ontplooien en inzetten. 

* Lhbti+ staat voor lesbische vrouwen (l), homoseksuele mannen (h), biseksuele personen (b), transgender personen (t), intersekse personen (i) en alle andere genderidentiteiten en seksuele voorkeuren die afwijken van de maatschappelijke norm, zoals non-binair, panseksueel en aseksualiteit (+). 

Inclusie gaat over het gedrag en de sociale normen die ervoor zorgen dat mensen zich gerespecteerd voelen en ervaren dat ze deel uitmaken van een groter/gezamenlijk geheel. Een inclusieve organisatie heeft een werkomgeving waarin alle medewerkers gelijk, eerlijk en respectvol worden behandeld, dezelfde toegang hebben tot kansen en hulpmiddelen en optimaal kunnen bijdragen aan het succes van de organisatie waar ze werken.

de voordelen van diversiteit en inclusie

Door diversiteit en inclusie centraal te stellen in je recruitmentproces en HR-beleid, zorg je ervoor dat al je nieuwe en huidige medewerkers gelijke kansen krijgen om hun talent en potentieel optimaal te ontwikkelen. Het zorgen voor diversiteit in je teams is niet alleen belangrijk vanuit een moreel en ethisch perspectief, maar het is ook van belang voor het welzijn, de productiviteit en de prestaties van je medewerkers. Zo zijn er allerlei voordelen te behalen door te focussen op diversiteit en inclusie, zoals:

  1. het zorgt voor vernieuwing en creativiteit
  2. het levert concurrentievoordeel op
  3. het trekt jong takent aan
  4. het heeft een positief effect op je employer brand
  5. het maakt je organisatie productiever.

1. diversiteit zorgt voor vernieuwing en creativiteit

Organisaties met een divers personeelsbestand zijn vernieuwender, creatiever en lossen problemen beter op. Dit komt doordat medewerkers verschillende gezichtspunten hebben. Als organisaties mensen in dienst nemen die het anders doen, krijgen ze ook andere inzichten. Zoals TNO vermeldt op zijn website: ‘Door de inzet van een divers samengesteld personeelsbestand zijn we innovatiever en creatiever dan wanneer we zouden werken met homogene teams. We nemen betere besluiten en op de lange duur presteren we beter.’ Dit blijkt trouwens ook uit onderzoek van het World Economic Forum (2020): bedrijven die met succes diversiteit, gelijkheid, inclusiviteit en verbondenheid implementeren, zijn innovatiever en behalen meer inkomsten uit innovatie dan het marktgemiddelde.

2. diversiteit levert een concurrentievoordeel op

Het klinkt logisch, en dat is het ook: medewerkers met uiteenlopende  achtergronden weten ook beter wat er speelt onder de diverse klantengroepen van je bedrijf. Dat kan je een belangrijk concurrentievoordeel opleveren. Dat blijkt ook uit onderzoek van Tilburg University: bedrijven die een gecombineerde, multiculturele bedrijfsstrategie ontwikkelen, krijgen vanzelf een bredere kennis over de markt waarin ze opereren. En die kennisvoorsprong levert uiteraard de nodige voordelen op.

3. diversiteit trekt jong talent aan

Een meer inclusieve benadering van je wervingsbeleid heeft een positief effect op het aantrekken van jongere generaties zoals de millennials en Gen Z. Zij voelen zich thuis in een organisatie met een personeelsbestand dat een afspiegeling is van hun eigen belevingswereld. 

4. diversiteit heeft een positief effect op je employer brand

Een divers personeelsbestand heeft meer kans om een positief effect te hebben op je employer brand, wat weer talentvolle werknemers aantrekt. Het is eigenlijk een cyclus: hoe diverser je medewerkers, hoe meer sollicitaties van verschillende (gender, culturele en etnische) achtergronden je waarschijnlijk zult krijgen. Mensen weten namelijk dat je organisatie hen verwelkomt en worden daardoor aangetrokken.

5. diversiteit maakt je organisatie productiever

Last but not least: bedrijven met een geslaagd diversiteitsbeleid kunnen een stuk productiever zijn dan organisaties die dat niet voor elkaar hebben. Zo ontdekte McKinsey dat bedrijven die een cultureel en etnisch divers personeelsbestand hebben, 35% meer kans hebben op een beter financieel rendement dan hun concurrenten. 

meer weten?

Bekijk dan onze 5 tips voor meer diversiteit in jouw organisatie en 4 generaties op de werkvloer. Wat betekent dat voor je employee branding?. Of download onze paper verbindend werkgeverschap: van ik naar wij op de werkvloer voor meer inzicht en praktische tips voor je employer branding.