Diversiteit en inclusie. Misschien zijn deze begrippen voor jou, als ondernemer/werkgever, nog wat abstract? Dat verandert meteen, zodra je ziet wat ze voor het succes van je bedrijf kunnen betekenen en waarom je er een prioriteit van zou moeten maken. Je leest er alles over in deze blog.

wat zijn diversiteit en inclusie?

Diversiteit op de werkplek betekent simpel gezegd dat er in jouw organisatie mensen werken die onderling van elkaar verschillen. Die diversiteit/verscheidenheid bestaat in allerlei vormen, zoals verschil in geslacht, leeftijd, taal, persoonlijkheid, religieuze overtuigingen, etniciteit (sociaal-culturele identiteit), opleidingsachtergrond en expertise. 

Bij inclusie moet je denken aan een werkomgeving waar alle medewerkers gelijk, eerlijk en respectvol worden behandeld, dezelfde toegang hebben tot kansen en hulpmiddelen en optimaal kunnen bijdragen aan het succes van de organisatie waar ze werken.

De twee begrippen worden vaak naast en door elkaar gebruikt, maar er is wel een verschil. Zo gaat diversiteit over de uiteenlopende eigenschappen en kenmerken die mensen uniek maken, terwijl inclusie gaat over het gedrag en de sociale normen die ervoor zorgen dat mensen zich gerespecteerd voelen en ervaren dat ze deel uitmaken van een groter/gezamenlijk geheel.

de voordelen van diversiteit en inclusie

Door diversiteit en inclusiviteit centraal te stellen in je recruitmentproces en HR-beleid, zorg je ervoor dat al je nieuwe en huidige medewerkers gelijke kansen krijgen om hun talent en potentieel optimaal te ontwikkelen. Het zorgen voor diversiteit in je teams is niet alleen belangrijk vanuit een moreel en ethisch perspectief, maar het is ook van belang voor het welzijn, de productiviteit en de prestaties van je medewerkers. Zo zijn er allerlei voordelen te behalen door te focussen op diversiteit en inclusie, zoals:

 • een productiever personeelsbestand
 • meer innovatiekracht in je bedrijf
 • betere bedrijfsresultaten 
 • een sterk(er) employer brand

Zoals het World Economic Forum in 2019 al aangaf, worden de voordelen van diversiteit op de werkplek steeds duidelijker zichtbaar. 

Ten eerste draagt het samenbrengen van mensen met verschillende  achtergronden en ervaringsgebieden bij ​​aan de innovatie binnen de organisatie. Dit zie je duidelijk terug in welvarende, succesvolle internationale smeltkroezen als New York, Dubai, Londen en Singapore.

Daarnaast blijkt uit meerdere onderzoeken van McKinsey dat bedrijven commerciële voordelen kunnen behalen door te zorgen voor diversiteit in teams. Het bedrijf heeft inmiddels drie studies naar dit onderwerp gepubliceerd: Why Diversity Matters (2015), Delivering through Diversity (2018) en Diversity Wins (2020). De laatste onderzoeken tonen aan dat er een relatie is tussen diversiteit in de uitvoerende teams en het financiële succes van de organisatie:

 • organisaties met de meeste diversiteit in de uitvoerende teams hadden 25% meer kans op een bovengemiddelde winst dan die met de minste diversiteit
 • dit percentage is de laatste jaren alleen maar gestegen (15% in 2014 en 21% in 2017).

dit willen je (toekomstige) medewerkers

Steeds meer mensen willen werken voor organisaties die verscheidenheid en diversiteit belangrijk vinden en een ruimdenkende, vooruitstrevende blik op dit gebied hebben. Dat geldt vooral voor de jongere generaties. Volgens de State of the Candidate Survey 2020 van Monster zien meer dan vier op de vijf Gen Z-werkzoekenden (83%) diversiteit en inclusie als een belangrijke factor bij de keuze voor een nieuwe werkgever.

Uit onderzoek van Randstad blijkt dat medewerkers zich sneller gelukkig, betrokken en productief voelen op hun werk als ze zich gesteund, gewaardeerd en gerespecteerd voelen door hun werkgever. Door een diverse en inclusieve benadering bij de werving en in je personeelsbeleid prioriteit te geven, word je voor je huidige en toekomstige medewerkers een aantrekkelijk(er) werkgever. 

3 stappen naar diversiteit en inclusie

Echt diverse en inclusieve bedrijven respecteren en waarderen ieder mens als individu, ongeacht hun leeftijd, etniciteit, religie, geslacht of seksuele geaardheid. Houd je je als goed werkgever aan deze principes, dan leidt dat op de lange termijn tot positieve resultaten voor zowel je organisatie als je medewerkers.

Maar hoe maak je diversiteit en inclusie nu echt onderdeel van je organisatie? We noemen 3 stappen die je kunt zetten. 

 1. maak het onderdeel van je cultuur
 2. bekijk je wervingsproces kritisch
 3. creëer begrip

#1 maak het onderdeel van je cultuur

Om een ​​effectieve en blijvende pijler van je organisatie te zijn, moeten diversiteit en inclusie in je cultuur zijn ingebakken. Al je medewerkers moeten zich ervan bewust zijn hoe belangrijk deze onderwerpen zijn en zich daar volledig voor inzetten.
Cruciaal is dat de directie het belang van diversiteit en inclusie zelf ook onderstreept en de ondersteuning biedt die nodig is om het vast onderdeel van de bedrijfscultuur te maken. Alleen dan kun je zorgen voor een werkomgeving waarin iedereen zichzelf mag zijn. 

#2 bekijk je wervingsproces kritisch

Wil je een diverse en inclusieve werkplek creëren, dan gaat het er ook om hoe en welke nieuwe medewerkers je aantrekt. In elke fase van het wervingsproces moet je ervoor zorgen dat eventuele vooroordelen weggenomen wordt en dat vacatures een zo breed mogelijk scala aan kandidaten aan te trekken. Dit kun je doen:

 • zorg ervoor dat functiebeschrijvingen zorgvuldig worden geschreven en zo inclusief mogelijk zijn. Dat betekent dat je onnodig jargon moeten vermijden en geen woorden moet gebruiken waardoor functies exclusief of onwelkom voelen voor bepaalde groepen
 • benoem alleen essentiële vaardigheden bij de functie-eisen en laat 'nice-to-have'-kwalificaties weg 
 • stel - indien mogelijk - een divers team van vertegenwoordigers van je bedrijf samen om het risico van (bewuste of andere) vooringenomenheid te minimaliseren en om alle kandidaten te laten zien dat ze welkom zijn 
 • zorg ervoor dat sollicitatiegesprekken voor alle kandidaten gestandaardiseerd en gestructureerd zijn. Stel bijvoorbeeld alle vragen in dezelfde volgorde, geef iedere sollicitant evenveel mogelijkheid heeft om zijn eigen vragen te stellen en evalueer alle reacties op dezelfde manier.

# 3 creëer begrip

Het is mogelijk dat je medewerkers behoefte hebben aan meer informatie over diversiteit en inclusie, zoals:

Er kunnen medewerkers zijn die graag meer willen weten over deze onderwerpen, of vragen hebben die ze zouden willen stellen, maar niet weten wanneer en hoe ze ze moeten ter sprake brengen. Het kan dan de moeite waard om een speciale training, cursus of workshop aan te bieden.

Gerichte trainingssessies bieden een goede gelegenheid om eerlijke gesprekken te voeren, nuttige informatie te delen en het bewustzijn te vergroten.

Kijk ook of je leidinggevenden meer tools en informatie nodig hebben om verandering in hun team of afdeling te stimuleren. En geef zelf het goede voorbeeld.

Lees verder: