DIEMEN, 7 juli 2014 – Het initiatief om mensen met een flexibel arbeidscontract eenvoudiger toegang te verlenen tot een hypotheek is goed ontvangen. Dat blijkt uit de reacties op de pilot die Randstad, Obvion Hypotheken en Vereniging Eigen Huis hebben gehouden onder 1000 flexwerkers. Deze belangstelling is reden voor de partners om de perspectiefverklaring voor 10.000 extra flexwerkers bereikbaar te maken. De pilot heeft ondertussen ook steun gekregen van Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (SWEW) die Nationale Hypotheek Garantie (NHG) verstrekt.

Mensen met een flexibele arbeidsovereenkomst komen nu vaak niet in aanmerking voor een hypothecaire lening of ondervinden daarbij de grootste moeite. Banken zijn huiverig om een hypotheek te verstrekken aan mensen zonder een vast contract en inkomen. Zij hechten nog steeds veel waarde aan een werkgeversverklaring en de verwachte inkomenszekerheid die een vast contract in theorie biedt. Voor medewerkers met een flexibel arbeidscontract die een eigen huis willen kopen, ontwikkelde Randstad in samenwerking met Obvion Hypotheken en Vereniging Eigen Huis de perspectiefverklaring. Met de perspectiefverklaring heeft de medewerker de mogelijkheid om in aanmerking te komen voor een hypotheek.

perspectiefverklaring

Anders dan bij de werkgeversverklaring zijn bij de perspectiefverklaring de vooruitzichten op werk bepalend en niet alleen het arbeidsverleden. Voor het verkrijgen van een perspectiefverklaring worden opleiding, werkervaring, competenties, functieniveau, flexibiliteit en de arbeidsmarktsituatie in de regio waar de medewerker werkt of woont, meegewogen. Dit in tegenstelling tot de werkgeversverklaring die uitsluitend gebaseerd is op de verwachte inkomenszekerheid die een vast contract biedt.

deelname nhg

Met de perspectiefverklaring maken flexwerkers ook aanspraak op de zekerheden en voordelen van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). NHG ziet de perspectiefverklaring als een belangrijke ontwikkeling en neemt deel aan de pilot zonder vooraf extra voorwaarden te stellen. De maximale hypotheek met NHG, inclusief kosten voor aankoop, is vanaf 1 juli 2014 € 265.000,-. Vanwege bijkomende kosten betekent dit dat de koopsom van een woning maximaal € 250.000,- kan bedragen om in aanmerking te komen voor NHG.

Rob Mulder, directeur Vereniging Eigen Huis (VEH):
“Flexwerkers komen vaak niet in aanmerking voor een hypotheek, hoewel hun inkomen daarvoor voldoende en stabiel is en de vooruitzichten goed zijn. Deze hypotheekimpasse willen we gezamenlijk doorbreken. Nu de woningmarkt uit het dal klimt en kopers weer kansen biedt, moet de grote en groeiende groep flexwerkers mee kunnen doen.”

pilot tot 1 oktober 2014

Randstad, Obvion Hypotheken en Vereniging Eigen Huis onderzoeken in de pilotperiode of het initiatief voorziet in een behoefte onder deze groep potentiële huizenkopers en of de perspectiefverklaring leidt tot meer geaccepteerde hypotheekaanvragen. Deze proefperiode loopt tot 1 oktober 2014. De ervaringen worden gebruikt om de samenwerking te evalueren en processen aan te scherpen. De pilot wordt uitgebreid met een selectie van 10.000 werknemers met een flexibel contract die minimaal een jaar via Randstad werkzaam zijn.