Medewerkers die langdurig ziek of arbeidsongeschikt zijn, bouwen hetzelfde aantal vakantiedagen op als andere medewerkers. Er gelden wel andere regels voor het vervallen van vakantiedagen. Het kan ook gebeuren dat je medewerker ziek wordt tijdens zijn vakantie, of dat een zieke medewerker op vakantie wil gaan. 

Op deze pagina

opbouw vakantiedagen bij ziekte

Als je medewerker ziek is, bouwt hij nog steeds wettelijke vakantiedagen op. Dit geldt niet altijd voor bovenwettelijke vakantiedagen. Hierover kunnen andere afspraken staan in de cao of arbeids­overeenkomst.

vervallen vakantiedagen bij ziekte

De vervaltermijn van wettelijke vakantiedagen geldt niet als je medewerker 'redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn vakantiedagen op te nemen'. Als je medewerker aannemelijk kan maken dat hij door ziekte niet in staat was te werken, zijn alle niet-opgenomen vakantiedagen nog vijf jaar geldig. 

ziek worden tijdens de vakantie

Als een medewerker ziek wordt tijdens zijn vakantie, behoudt hij de vakantiedagen waarop hij ziek was. Deze dagen worden namelijk gezien als ziektedagen.

Je medewerker heeft dus het recht om de vakantiedagen waarop hij ziek was, later opnieuw op te nemen. Hij moet zich dan wel houden aan het verzuim­protocol en zich dus op tijd ziekmelden. Om een eventuele discussie te voorkomen is het aan te raden om de medewerker een verklaring te laten overleggen van een (huis)arts of ziekenhuis op zijn vakantiebestemming.

op vakantie bij ziekte

Medewerkers die al ziek zijn, kunnen in bepaalde gevallen ook op vakantie gaan. Denk aan een langdurig arbeidsongeschikte medewerker die re-integratieverplichtingen heeft en zijn vakantiedagen inzet om even een rustpauze te nemen. Voor het opnemen van vakantiedagen tijdens ziekte moet de medewerker jou als werkgever eerst om toestemming vragen. Je mag de vakantieaanvraag alleen afwijzen als de vakantie zijn herstel negatief zou beïnvloeden. Advies hierover kun je vragen aan de bedrijfsarts

Je moet een zieke medewerker tijdens zijn vakantie zijn volledige loon (100%) betalen, ook als hij op dat moment vanwege de ziekte 70% van zijn loon krijgt. Je medewerker heeft tijdens zijn vakantie namelijk recht op hetzelfde loon als hij zou hebben ontvangen wanneer hij niet ziek zou zijn geweest. Het maakt daarbij niet uit hoe lang hij al ziek is.