Er bestaat geen wet die bepaalt welke feestdagen in Nederland vrije dagen zijn. En ook zijn er geen wettelijke regels die bepalen dat je als werkgever je medewerkers op vrije feestdagen moet doorbetalen. Werkgevers en medewerkers hebben hierover afspraken gemaakt die zijn vastgelegd in cao’s of in de arbeidsvoorwaarden. 

Het is gebruikelijk dat medewerkers op officieel erkende feestdagen betaald vrij krijgen, zonder dat die dagen van hun vakantiedagensaldo af gaan. Voor Goede Vrijdag en Bevrijdingsdag gelden vaak andere regels.

Op deze pagina

officiële feestdagen

De officiële feestdagen in Nederland van 2024 zijn:

 • nieuwjaarsdag: maandag 1 januari

 • goede vrijdag: vrijdag 29 maart

 • eerste paasdag: zondag 31 maart

 • tweede paasdag: maandag 1 april

 • koningsdag: zaterdag 27 april

 • bevrijdingsdag: zondag 5 mei

 • hemelvaartsdag: donderdag 9 mei

 • eerste pinksterdag: zondag 19 mei

 • tweede pinksterdag: maandag 20 mei

 • eerste kerstdag: woensdag 25 december

 • tweede kerstdag: donderdag 26 december

algemeen erkende en niet-erkende feestdagen

Nederland kent een aantal algemeen erkende (christelijke) en niet-erkende feestdagen. Algemeen erkende feestdagen zijn Nieuwjaarsdag, Goede Vrijdag, Pasen, Koningsdag, Bevrijdingsdag, Hemelvaartsdag, Pinksteren en Kerstmis. In steeds meer cao’s staan tegenwoordig ook afspraken over niet-erkende feestdagen als het islamitische Suikerfeest aan het einde van de ramadan (9 april 2024) of het hindoeïstische Lichtjesfeest (Divali, 1 november 2024). 

cao of arbeidsovereenkomst bepaalt

In de cao of arbeidsovereenkomst staat of medewerkers (betaald) vrij zijn op feestdagen of dat medewerkers een algemeen erkende feestdag kunnen inleveren voor een niet-erkende feestdag.

Zo is Bevrijdingsdag (5 mei) een nationale feestdag, maar dit betekent niet automatisch dat een medewerker recht heeft op een betaalde vrije dag. Per sector gelden andere regelingen. Veel cao’s bepalen dat medewerkers eens in de vijf jaar (het lustrumjaar) vrij zijn. Lustrumjaren zijn in dit geval 2025 en 2030. Zijn er in de cao geen afspraken gemaakt of heeft een bedrijfstak geen cao, dan beslist de werkgever of zijn medewerkers op die dagen betaald vrij zijn.

andere vrije dagen

De werkgever mag dagen aanwijzen waarop medewerkers verplicht een vakantiedag moeten opnemen. Een voorbeeld is de dag na Hemelvaartsdag. Deze verplichte vrije dag moet in de arbeidsovereenkomst of cao zijn opgenomen. Bovendien moet de werkgever het loon op deze dag doorbetalen, tenzij zijn medewerkers ermee akkoord gaan dat zij geen salaris krijgen.

De werkgever kan er ook voor kiezen om een extra vrije dag of ‘pret-verlofdag’ toe te kennen. Hij geeft zijn personeel dan betaald vrij buiten de feestdagen- of vakantieregeling om. Zijn medewerkers hoeven geen vakantiedag in te leveren. Deze pret-verlofdag mag de werkgever ook weer schrappen. Hij hoeft daarvoor geen extra vakantiedag in de plaats te geven.

loondoorbetaling en toeslagen tijdens feestdagen

Doorbetaling van het loon tijdens vrije feestdagen en eventuele toeslagen op het uurloon van medewerkers die tijdens de feestdagen wel werken, worden bij cao of in de arbeidsovereenkomst geregeld. Zo staat in alle cao’s dat een werknemer op officiële feestdagen zijn loon krijgt doorbetaald. Voorwaarde is wel dat de feestdag op een dag valt waarop de medewerker normaal zou werken. 

De meeste cao’s bepalen ook dat de werkgever medewerkers die werken op feestdagen een toeslag op het normale loon moet betalen. Deze toeslag kan variëren van 50 tot 100%.

Valt een onderneming niet onder een cao, en staat er niets over feestdagen in de arbeidsovereenkomst? Dan kan de werkgever zijn medewerkers in principe verplichten om te werken op algemeen erkende feestdagen. Maar dat zal zeker op verzet stuiten. Beter is het om goede afspraken te maken en die op te nemen in de arbeidsovereenkomst.