De ene vakantie is alweer achter de rug en het vizier van je werknemers richt zich alweer op de volgende vakantie. Hoe zit het ook alweer precies met het wettelijk recht van je werknemers op vakantie? Hoe lang zijn de vakantiedagen van je medewerkers geldig en wat moet je doen met openstaande vakantiedagen die vervallen? We zetten het voor je op een rij.

op deze pagina

wettelijke regels voor vakantie

Het is een groeiende trend: steeds meer bedrijven in Nederland bieden hun personeel de mogelijkheid om onbeperkt vakantiedagen op te nemen. Met name werkgevers die het lastig vinden om nieuwe werknemers te vinden, bieden dit aan. Wellicht gaat deze optie jou te ver, en wil je gewoon voldoen aan wat in de wet is vastgelegd. Werknemers in Nederland hebben namelijk recht op een minimum aantal vakantiedagen, doorbetaling van loon tijdens de vakantie en vakantiegeld. Vaak staat in de arbeidsovereenkomst of cao dat werknemers boven op dit wettelijk minimum nog extra vakantiedagen krijgen: de bovenwettelijke vakantiedagen. Gemiddeld heeft een werknemer in Nederland een totaal van 25 vakantiedagen. De vakantiedagen worden naar evenredigheid van het verstreken deel van het jaar opgebouwd. Heeft je werknemer jaarlijks recht op 28 vakantiedagen, dan heeft hij na drie maanden zeven dagen opgebouwd.

vervallen van vakantiedagen

De vakantiedagen van je personeel vervallen een half jaar na afloop van het jaar waarin ze zijn opgebouwd. Dat geldt alleen voor wettelijke vakantiedagen. Vakantiedagen die op basis van de cao of een andere regeling zijn toegekend (de bovenwettelijke vakantiedagen), blijven vijf jaar geldig. Dus: de wettelijke vakantiedagen van 2018 zijn geldig tot 1 juli 2019, en de bovenwettelijke vakantiedagen van 2018 zijn geldig tot 1 januari 2024. Je mag echter met je werknemers afspreken dat je de wettelijke vakantiedagen langer laat gelden. Die afspraken moeten dan wel in de arbeidsovereenkomst of cao staan. 

vakantiedagen opnemen

Het is niet verplicht – maar wel zo fair – om je personeel op tijd te laten weten dat hun vakantiedagen zullen vervallen. Houd er rekening mee dat ze de mogelijkheid moeten krijgen om de overgebleven dagen op te nemen. Licht je medewerkers op tijd in, zodat ze niet allemaal tegelijk vakantie opnemen. Is de periode tussen kerst en oud en nieuw bijvoorbeeld rustig? Dan is dat een ideale tijd om medewerkers hun vakantiedagen op te laten nemen.

vakantiedagen kopen en verkopen

Wil je werknemer meer vakantie opnemen dan hij heeft opgebouwd? Dan kun je hem de mogelijkheid geven om extra vakantiedagen of -uren te kopen. Staat hierover niets in de cao, dan is het handig om hiervoor een reglement op te stellen (zie hierna).

Werknemers die juist langdurig weinig vakantiedagen opnemen, kunnen je vragen die af te kopen. Dat mag alleen gaan om de dagen boven de wettelijk vastgestelde 20 vakantiedagen per jaar (de bovenwettelijke vakantiedagen). Je geeft je werknemer dan een bedrag op basis van het loonniveau in ruil voor de opgespaarde vakantiedagen. Je bent niet verplicht om vakantiedagen af te kopen. Andersom is de werknemer ook niet verplicht om zijn dagen te verkopen als jij dat wil.

let op

de wettelijke vakantiedagen kunnen tijdens het dienstverband niet worden verkocht, en ook de eventuele wettelijke vakantiedagen van voorgaande jaren niet.

Staat er in de cao niets over het kopen en verkopen van vakantiedagen? Dan is het handig om daar zelf een reglement voor op te stellen. Hierin neem je bijvoorbeeld op wat het maximum aantal te kopen en/of te verkopen vakantiedagen is, wat er gebeurt met bijgekochte vakantiedagen die niet worden opgenomen, hoe je werknemers een verzoek moeten indienen en hoe de koop/verkoop van vakantiedagen wordt berekend. 

vakantiedagen uitruilen 

De werknemer kan zijn bovenwettelijke vakantiedagen ook ruilen voor andere arbeidsvoorwaarden, zoals een cursus. Over deze uitruil moet hij met jou afspraken maken die schriftelijk vastgelegd moeten worden, bijvoorbeeld in de arbeidsovereenkomst.

vakantiedagen schenken aan collega’s

Werknemers die vakantiedagen over hebben, mogen deze – vrijwillig en onder bepaalde voorwaarden – afstaan aan collega’s die tijdelijk te maken krijgen met intensieve zorgtaken. Voor het delen van vakantiedagen geldt een aantal voorwaarden.

Heb je tijdens de vakantie van je personeel versterking nodig? Geef dan je vacature(s) aan ons door!