wat houdt de vakantie en verlofregeling in?

Iedere werknemer heeft recht op verlof en vakantie. Dat is geregeld in de vakantie- en verlofregeling. Jeroen Muller, directeur Randstad student bespreekt de hoofdlijnen van deze regeling.

Volgens de vakantieregeling heeft iedere werknemer recht op vakantiedagen, doorbetaling van het loon tijdens de vakantie en op een vakantiebijslag. Het wettelijke minimum aantal vakantiedagen per jaar is vier keer het aantal arbeidsuren per week. Een medewerker die 40 uur per week werkt heeft dus recht op 160 vakantie-uren per jaar. Oftewel vier weken. Extra vakantiedagen worden vastgelegd in de arbeidsovereenkomst of in de cao.

Daarnaast is er de wet arbeid en zorg. Deze moet de combinatie arbeid en zorg vergemakkelijken. De wet regelt het bevallingsverlof, kraamverlof, ouderschapsverlof en zorgverlof.

Op dit moment ligt het wetsvoorstel Modernisering Regeling voor Verlof en Arbeidstijden bij de Tweede Kamer. Dit voorstel maakt het werknemers makkelijker om het aantal uren in een werkweek aan te passen. Een werknemer mag dan één keer per jaar een verzoek indienen om het aantal uren per week aan te passen. Nu kunnen ze dat nog maar één keer per twee jaar doen.

Heeft u nog vragen over dit onderwerp? Neem contact met ons op.