Medewerkers die een goede balans tussen werk en privé ervaren, voelen zich gezonder, presteren beter en hebben meer voldoening in hun werk. Logisch dus dat veel werkgevers dit in de gaten houden en proberen te bevorderen. Maar ook voor werknemers is een gezonde werk-privébalans steeds belangrijker, ook in hun keuze voor een werkgever. En dat is weer belangrijk voor  jouw employer brand en geeft je dus alle reden om er aandacht aan te besteden. In deze blog zetten we de voordelen van en tips voor een goede werk-privé balans voor je op een rij.

de voordelen van een goede balans 

  • je maakt een betere kans toptalent aan te trekken. Het werven van nieuw talent wordt een stuk gemakkelijker als zij weten dat ze bij jouw organisatie zelf meer controle over de verdeling van hun werk en privé hebben. Met name millennials vinden dat erg belangrijk

  • je bent beter in staat om het talent te behouden dat je al in huis hebt. Medewerkers zullen namelijk eerder vertrekken als hun werkgever een negatieve invloed heeft op hun werk-privébalans

  • uit onderzoek blijkt dat werknemers met flexibele werktijden productiever zijn dan werknemers met standaard werktijden. Een van de redenen voor die hogere productiviteit en omzet is dat de medewerkers zich door flexibel werken energieker en gemotiveerder voelen

  • medewerkers zijn creatiever en innovatiever omdat ze de rust en ruimte hebben om een idee te kunnen uitbroeden of zich te laten inspireren. Overwerkte werknemers daarentegen hebben juist moeite om 'outside the box' te denken

  • het ziekteverzuim neemt af: als de verdeling tussen werk en privé niet evenwichtig is, eist dat een fysieke en mentale tol van je medewerkers.

Aantrekkelijk zijn voor nieuw talent, trouwe medewerkers hebben, voor de dag kunnen komen met een stabiele werkomgeving en goede bedrijfsresultaten: het zijn allemaal bewijzen van een sterk werkgeversmerk. Als je een goede werk-privébalans mogelijk maakt - niet alleen in je beleid, maar ook in je acties - is dat goed nieuws voor je reputatie als een werkgever die goed voor zijn medewerkers zorgt.

3 tips

Dit kun je als werkgever doen om je medewerkers te helpen met het realiseren van een goede werk-privébalans.

1. bied keuzemogelijkheden op maat

Het is overduidelijk: een goede werk-privébalans biedt te veel voordelen om er niet mee bezig te zijn. Maar de manier waarop medewerkers daarin slagen, verschilt van persoon tot persoon. Veel hangt ook af van de levensfase waarin mensen zich bevinden. Denk maar aan de impact van het krijgen van kinderen, het volgen van een studie of de zorg voor zieke familieleden. Zorg er daarom voor dat je organisatie flexibiliteit en verschillende keuzemogelijkheden biedt. En geef je personeel ook de kans om hun persoonlijke wensen kenbaar te maken. 

2. maak hybride werken mogelijk

Hybride werken is, sinds het dringende (en soms verplichte) thuiswerkadvies tijdens de coronapandemie, niet meer weg te denken uit onze maatschappij. En ook nu het niet meer hoeft, werkt nog steeds de helft van de werknemers op dit moment vanuit huis of op afstand. Een grote meerderheid van de werknemers die op dit moment hybride werkt, verwacht dit in de toekomst te blijven doen. De overheid dringt er bij werkgevers en werknemers op aan om goede afspraken te maken. Hier ligt een kans om je, als werkgever, van je beste kant te laten zien en tegelijkertijd het voordeel van productieve en gemotiveerde medewerkers te ervaren.

3. geef zelf het goede voorbeeld

Hybride werk en technologische mogelijkheden zorgen er dan wel voor dat we flexibeler en productiever kunnen werken, maar ze leiden er ook toe dat ons werk en privéleven steeds meer met elkaar vervlochten raken. Het is daarom extra belangrijk om grenzen goed te bewaken - en dat staat (of valt) met het goede voorbeeld dat je zelf geeft. Wil je bijvoorbeeld niet dat je medewerkers tijdens hun vakantie kijken naar of reageren op e-mails, dan moet je dat zelf ook niet doen. Medewerkers kopiëren - bewust of onbewust - het gedrag van hun leidinggevenden en daarom is het belangrijk dat jij (en managementteams) voorbeeldgedrag te laten zien. Maak met elkaar afspraken over gedrag dat zorgt voor een goed evenwicht  tussen werk en privé en bespreek regelmatig met elkaar of deze afspraken het gewenste effect hebben. 

bonustip: booster voor je employer branding strategie

Persoonlijke netwerken en social media worden steeds belangrijker voor mensen die van baan willen wisselen. Als je eigen medewerkers tevreden zijn over hun werk-privébalans kun je daarmee je employer branding strategie een flinke boost geven en laten zien hoe aantrekkelijk je bent voor nieuw talent. Maak van je medewerkers ambassadeurs en geef ze alle ruimte en hulpmiddelen om hun eigen verhalen te delen, (zo)als zij dat willen. Zorg bijvoorbeeld voor een storytelling-platform, waar ze voor hun eigen ervaringen kunnen delen.