update wet- en regelgeving november 2014

nieuw akkoord ABU-cao: meer flexibiliteit en verhoging loon

11 november 2014 - Na de Wet Werk en Zekerheid is er nu ook een nieuw akkoord voor de ABU-cao voor de periode 2014 -2017. In de nieuwe ABU-cao is de duur van fase B verlengd van 2 naar 4 jaar. Deze wijziging treedt op 1 juli 2015 in werking en kan uw organisatie meer flexibiliteit opleveren.

In het cao-akkoord is daarnaast overeenstemming bereikt over de hoogte van de lonen:

  • voor medewerkers waarvoor u reeds de inlenersbeloning volgt , is een eventuele loonstijging afhankelijk van de afspraken binnen uw cao 
  • voor medewerkers die de ABU-cao volgen, is een verhoging van het feitelijk loon van 1,8% per 29 december 2014 (week 1 - 2015) afgesproken

Daarnaast stijgt het wettelijk minimum loon met 0,44% per 1 januari 2015.

zelfde beloning voor vast en flexibel personeel

In het akkoord is de eerder overeengekomen inlenersbeloning vanaf dag 1 uitgesteld. Deze zal nu per 30 maart 2015 ingaan in plaats van de eerder afgesproken 1 januari. Vanaf dat moment geldt dus dezelfde beloning voor zowel vast als flexibel personeel. Nu kan er nog per functiegroep worden gekozen om voor de eerste 26 weken de ABU-cao te volgen. Als gevolg hiervan zullen de in de cao benoemde componenten die vallen onder de inlenersbeloning altijd vanaf de eerste dag van toepassing zijn. Deze componenten zijn:

  • periodeloon in de schaal 
  • ADV 
  • toeslagen 
  • initiële loonsverhoging 
  • kostenvergoeding (lees de specificatie in de whitepaper) 
  • periodieken

Voor enkele groepen kan na 30 maart 2015 nog wel de ABU-beloning worden toegepast.

update wet- en regelgeving november 2014

meer weten over de veranderde wetgeving en de nieuwe ABU-cao?

In onze geupdate whitepaper wet- en regelgeving vind u een volledig overzicht van alle recente wijzigingen. Download hem hier!

download nu de whitepaper