Scholing en ontwikkeling zijn belangrijk om mensen goed inzetbaar te houden op de arbeidsmarkt. Dat is niet alleen voor bedrijven belangrijk, maar voor de hele maatschappij. Voor mkb-ondernemers is het echter soms lastig om in te schatten wat de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt betekenen voor de scholings- en opleidingsbehoeften in hun onderneming.

Daarom heeft de overheid een nieuwe subsidieregeling in het leven geroepen: de Stimuleringsregeling voor Leren en ontwikkelen in Mkb-ondernemingen. Oftewel: de SLIM-regeling. Daarmee kun je als mkb’er subsidie aanvragen voor verschillende activiteiten die met leren en ontwikkelen te maken hebben.  

op deze pagina kom je alles te weten over de slim-regeling:

voor wie geldt de slim-regeling?

De subsidieregeling staat open voor drie doelgroepen:

 • individuele mkb-ondernemingen
 • samenwerkingsverbanden in het mkb
 • grootbedrijven uit de sectoren landbouw, horeca en recreatie

per wanneer geldt de slim-regeling?

Vanaf 2 maart 2020 kun je subsidie aanvragen. Verderop lees je hoe je dat moet doen.

voor welke activiteiten kan ik slim-subsidie aanvragen?

Als mkb-ondernemer kun je SLIM-subsidie aanvragen voor deze vier initiatieven:

Je hoeft niet alles zelf te doen, maar mag als werkgever de hulp van externe partijen inroepen voor de uitvoering van deze activiteiten. Voor opleidingskosten zelf is geen subsidie mogelijk. 

Laten we wat verder inzoomen op de verschillende activiteiten voor SLIM-subsidie:

slim-subsidie voor een opleidings- of ontwikkelplan 

Je kunt subsidie aanvragen om je bedrijf door te (laten) lichten en zo boven water te krijgen wat de scholings- en ontwikkelbehoefte is van jouw medewerkers. Om in aanmerking te komen voor de subsidie, moet de doorlichting een opleidingsplan of  ontwikkelplan opleveren dat specifiek gericht is op jouw onderneming.

slim-subsidie voor een loopbaan of ontwikkeladvies

Je kunt ook subsidie aanvragen voor een loopbaanadvies of ontwikkeladvies voor je werknemers. In zo’n advies staat welke wensen, ambities en mogelijkheden je werknemers hebben.

slim-subsidie voor de ontwikkeling of invoering van een methode die leren in jouw bedrijf stimuleert

Binnen de SLIM-regeling kun je subsidie aanvragen voor de ontwikkeling en invoering van een methode die de werknemers in je bedrijf stimuleert hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen. Je kunt ervoor kiezen om je bestaande projecten verder uit te breiden of op te schalen, maar de subsidie geldt ook voor nieuwe initiatieven. Denk bijvoorbeeld eens aan:

 • de oprichting van een bedrijfsschool waar jouw medewerkers kunnen leren en groeien
 • initiatieven die erop gericht zijn een werkomgeving te creëren waar leren een belangrijk onderdeel is van de dagelijkse gang van zaken, zoals het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden via taakroulatie of taakaanpassing 
 • het ontwikkelen en in gebruik nemen van een systeem van periodieke ontwikkelgesprekken met jouw medewerkers
 • adviesgesprekken of workshops voor het ontwikkelen van de vaardigheden van leidinggevenden om ontwikkelgesprekken te voeren.

slim-subsidie voor het creëren van praktijkleerplaatsen 

De SLIM-regeling biedt een subsidie voor het bieden van een praktijkleerplaats voor beroepsopleidingen in de derde leerweg van het mbo. De beroepsbegeleidende leerweg (bbl) en de beroepsopleidende leerweg (bol) zijn uitgesloten van deze regeling. 

hoe kan ik slim-subsidie aanvragen?

Zoals vaker met subsidies, hanteert de overheid strikte tijdvakken voor het aanvragen van de SLIM-subsidie. Voor 2020 zijn deze als volgt:

 • van 2 maart 12:00 uur t/m 31 maart 17:00 uur
 • van 1 september 9:00 uur t/m 30 september 17:00 uur 

De subsidieverstrekker UVB behandelt aanvragen op volgorde van binnenkomst. Dus hoe eerder je erbij bent, hoe groter de kans op subsidie voor jouw project. Je aanvraag moet online via een aanvraagformulier worden ingediend. Je vindt dit formulier wanneer het tijdvak geopend is via het subsidieportaal van UVB

hoeveel slim-subsidie kan ik aanvragen?

Je kunt als mkb’er subsidie aanvragen voor de volgende kosten:

 • de directe loonkosten van bij het project betrokken personeel 
 • de externe kosten voor de uitvoering van het project
 • +15% bovenop bovenstaande kosten, ter compensatie van bijvoorbeeld indirecte kosten en overhead.

De subsidie is niet volledig kostendekkend: voor voor ondernemers met minder dan 50 werknemers mag de subsidie maximaal 80% van de totale kosten voor de activiteiten dekken. Voor ondernemers met meer dan 50 werknemers is dat 60% van de totale kosten.
Niet onbelangrijk: om in aanmerking te komen voor de subsidie, moet het totaalbedrag minimaal € 5.000 zijn en mag het maximaal € 24.999 zijn. 

Ga je een praktijkleerplaats creëren? Dan geldt de vaste vergoeding van € 2.700 per gerealiseerde praktijkleerplaats, of minder als de kosten lager liggen.

wil je meer weten over de slim-regeling?

Hopelijk heb je nu een beter beeld van de subsidiemogelijkheden die er voor jou als mkb’er zijn binnen de SLIM-regeling. Er gelden namelijk best veel voorwaarden voor de SLIM-regeling. Wil je meer lezen, bijvoorbeeld over welke gegevens je scherp moet hebben voor de aanvraag? Kijk dan op www.slimwerkgeven.nl.

Ben je er klaar voor? Vraag direct de SLIM-subsidie aan.