Per 1 januari 2020 is de fiscale regeling voor een fiets van de zaak gewijzigd. De administratie is eenvoudiger geworden: er geldt nu een forfaitaire bijtelling voor het privégebruik van de bedrijfsfiets. De bedoeling is dat er nu meer mensen met de fiets naar het werk gaan. Maar is de nieuwe frets van de zaak regeling wel echt financieel aantrekkelijk voor je personeel? Of is de ‘oude’ reiskostenvergoeding toch voordeliger? En wat is er eigenlijk precies veranderd? We geven antwoord op 10 veelgestelde vragen. 

de 10 veelgestelde vragen over de fiets van de zaak-regels

 • 1. wat zijn de nieuwe fiscale regels?

  De nieuwe fiscale regeling voor een fiets van de zaak houdt in dat je als werkgever jaarlijks 7% van de consumentenadviesprijs van de fiets en accessoires (inclusief btw) bij het belastbaar inkomen van je werknemer telt. Hierover betaalt je werknemer dan een vast bedrag per maand aan belasting. Kilometers bijhouden - zoals dat vorig jaar nog moest - is niet meer nodig. De nieuwe regels sluiten aan op die van de auto van de zaak. Overigens kunnen ook (kleine) ondernemers en zzp’ers gebruikmaken van de regeling. 

 • 2. is een eigen bijdrage van de werknemer mogelijk?

  Ja, dat kan ook. Die eigen bijdrage gaat dan maandelijks van de bijtelling af. Je werknemer ziet dit terug op zijn loonstrookje.

 • 3. kun je de bijtelling onbelast vergoeden?

  Je kunt je werknemer inderdaad een (onbelaste) vergoeding geven voor de bijtelling voor de fiets. Dat kan door gebruik te maken van de vrije ruimte in de werkkostenregeling. In dat geval hoeft de werknemer helemaal geen belasting te betalen.

 • 4. mogen de verschillende regelingen naast elkaar worden gebruikt? 

  Ja. Werknemers die gebruikmaken van een leasefiets van de zaak behouden hun recht op een onbelaste reiskostenvergoeding van € 0,19 per kilometer voor de zakelijke kilometers die met een ander vervoermiddel dan de leasefiets  worden gemaakt. Dit moet wel afgestemd zijn met de werkgever. Als je werknemer dus met de trein of auto naar werk gaat mag je als werkgever  maximaal € 0,19 per kilometer onbelast vergoeden. Reist je werknemer met de trein en zijn de werkelijke reiskosten hoger dan € 0,19 per kilometer? Dan mag je de werkelijke kosten vergoeden. Werkgever en werknemer moeten wel aannemelijk kunnen maken dat de werknemer geen gebruik heeft gemaakt van de leasefiets.

 • 5. is de leasefiets voor iedere werknemer voordelig?

  De nieuwe regeling voor de fiets van de zaak is niet voor alle werknemers financieel aantrekkelijk. Omdat ze geen onbelaste reiskostenvergoeding meer kunnen krijgen voor de zakelijk gereden kilometers met de leasefiets, kunnen ze een flink bedrag per maand mislopen. Het kan daarom voordeliger zijn om zelf een fiets te kopen en de reiskostenvergoeding te behouden. Het loont dus de moeite om eerst na te gaan wat voordeliger is. De rekentool van de Fietsersbond is daarbij een handig hulpmiddel.

 • 6. wat zijn de nadelen voor de werkgever? 

  De administratie kan behoorlijk ingewikkeld worden als je zowel een fiets van de zaak geeft als een reiskostenvergoeding. Zoals aangegeven bij vraag 4 moeten de werknemer en werkgever aannemelijk kunnen maken dat er geen gebruik is gemaakt van de leasefiets bij het onbelast vergoeden van de overige zakelijke reizen. Het is immers mogelijk dat je werknemer een gecombineerde reis maakt. Voor de reis met de fiets van de zaak naar het station kun je dan geen onbelaste vergoeding geven, en voor de (verdere) reis per trein wordt de reiskostenvergoeding dan € 0,19 per kilometer of de hogere werkelijke kosten.

  Ga goed na of de administratieve rompslomp voor je bedrijf toch de moeite waard is. Het heeft natuurlijk meerdere (maatschappelijke) voordelen als er meer met de fiets gereisd wordt: denk aan het milieu en de gezondheid van je werknemers.

 • 7. is het handig om een leaseplan te maken?

  Net zoals voor auto’s van de zaak kan een leaseplan voor fietsen van de zaak interessant zijn. Op die manier maak je de leasefiets een vast onderdeel van de secundaire arbeidsvoorwaarden. Let er echter op of dit voor jou als werkgever aantrekkelijk is. Met name voor kleinere bedrijven kan een extra fietsregeling teveel rompslomp geven. 

 • 8. wat zijn de alternatieve mogelijkheden?

  Als werkgever mag je 1,2% van de totale fiscale loonsom (1,7% tot € 400.000) besteden aan belastingvrije extra’s via de werkkostenregeling

  Je kunt een fiets verstrekken, zodat de werknemer eigenaar van de fiets wordt. Als je daarbij gebruikmaakt van de fiscale vrije ruimte, blijft de aanschafwaarde van de fiets voor de werknemer onbelast voor zover je binnen de 1,2% blijft. Daarboven betaal je 80% eindheffing aan de fiscus.

  Heb je een cafetariaregeling voor je personeel, dan kan het een optie zijn om de aanschafwaarde van de fiets uit te ruilen met brutoloonbestanddelen (bijvoorbeeld  de dertiende maand/eindejaarsuitkering). Om dit stukje loon dan netto uit te betalen moet je het bedrag van de fiets wel in de vrije ruimte opnemen. 

  Daarnaast kun je je werknemers een (renteloze) lening geven om een fiets aan te schaffen. Omdat voor dit rentevoordeel een nihilwaardering geldt, wordt het voordeel van de werknemer aan rente niet belast. Let op: voor andere personeelsleningen (dus geen lening voor fiets & elektrische scooter) is het rentevoordeel wel belast. De aflossing van deze lening kan op verschillende manieren gebeuren, bijvoorbeeld door de lening in delen kwijt te schelden (let hier op loonvoordelen) of door de werknemer de lening ‘gewoon’ te laten aflossen.

 • 9. hoe werkt de regeling praktisch gezien?

  Als je je werknemers een leasefiets wilt bieden, heb je twee opties: 

  • zelf als werkgever een fiets aanschaffen en deze ter beschikking stellen aan de werknemer: afhankelijk van de afspraken die je met je werknemers maakt,  kunnen daar nog de kosten voor onderhoud, reparatie, verzekeringen en het opladen van elektrische fietsen bijkomen
  • fietsen leasen: je betaalt de leasemaatschappij dan maandelijks een bedrag waarin alle kosten zijn verwerkt. 

  Onafhankelijk van de optie die je als werkgever kiest, kun je de kosten aftrekken van de winstbelasting.

 • 10. waar kun je meer informatie vinden over de fiets van de zaak?