Minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem zei bij het aanbieden van de miljoenennota, op Prinsjesdag, dat het bedrijfsleven er over het algemeen goed voor staat. Welke plannen van de overheid hebben invloed op het mkb? De belangrijkste veranderingen op een rijtje.

extra financiering mkb en startups

Er komt meer financiering voor ondernemers en startups. De overheid wil een toekomstfonds opzetten met een startkapitaal van 200 miljoen euro. Dit fonds is bedoeld voor innovatieve en snelgroeiende ondernemers in het mkb en onderzoek. Daarnaast wordt er extra geïnvesteerd om het innovatieve mkb bij het topsectorenbeleid te betrekken; het budget wordt verhoogd naar 30 miljoen euro. Verder komt er een speciale ambassadeur die de internationale positie van Nederlandse startups en groeiers zal versterken, en beginnende ondernemers in het buitenland gaat aanmoedigen om zich in Nederland te vestigen.

werkkostenregeling nu definitief

Met ingang van 1 januari 2015 wordt de werkkostenregeling voor alle werkgevers van toepassing. De ‘oude’ regeling voor vrije vergoedingen en verstrekkingen vervalt dan definitief. Met de wkr kunt u onbelaste vergoedingen aan uw werknemers geven. Bijvoorbeeld maaltijden, kerstpakketten of een fiets. Lees hier meer over de werkkostenregeling.

lager btw-tarief

Goed nieuws voor aannemers en zzp’ers in de bouw. Het lage btw-tarief voor de bouw wordt verlengd tot 1 juli 2015, als impuls voor de werkgelegenheid in de bouw.

export

Het kabinet richt de aandacht op het zoeken naar andere afzetmarkten voor met name land- en tuinbouwproducten. Dat is nodig omdat deze sector wordt geraakt door de Russische boycot. Er worden handelsmissies gepland naar onder meer China, India, Mexico, Korea, Japan en de Verenigde Staten.

belastingherziening

Het kabinet trekt 1 miljard uit voor de verlichting van de lasten op arbeid. Daarmee wil de regering de werkgelegenheid stimuleren. Voor kleine ondernemers wordt het aantrekkelijker om mensen in dienst te nemen.

nieuwe regelgeving bestelbusjes

De fiscale behandeling van zware motorrijtuigen wordt aangepast. Voertuigen van meer dan 3.500 kilo waarvan de cabine, die bestemd is voor personen, groter is dan het deel van de auto dat bestemd is voor de lading, worden met ingang van 2016 fiscaal behandeld als een personenauto en niet langer als vrachtauto. Dat betekent dat deze voertuigen onder het hogere mrb-tarief voor personenauto's vallen en dat bij aanschaf bpm verschuldigd is.

bijtelling schone auto’s omhoog

Het systeem van de fiscale bijtelling gaat op de schop. Berijders van zuinige auto’s die nu nog onder de 14%-bijtelling vallen, gaan naar een hoger tarief. Het kabinet is van plan om op 1 januari 2016 het systeem van de fiscale bijtelling te vervangen door een regeling waarbij berijders van een zuinige leaseauto meer gaan betalen.

De tabel aan de hand waarvan het bijtellingspercentage van een auto wordt bepaald, wordt al met ingang van 1 januari 2015 aangepast. Auto’s die nu nog in het 14% en 20%-tarief vallen, kunnen hierdoor in een ander, hoger, tarief vallen. Het is verstandig om bij het bestellen van een nieuwe auto daar rekening mee te houden.