Diemen, 1 mei 2019 - Randstad vindt dat medewerkers meer erkenning verdienen voor opgedane werkervaring. Daarom introduceert zij vandaag - op de internationale Dag van de Arbeid - een nieuw initiatief: de Vakverklaring. Vijf operators krijgen vanmiddag als eerste een Vakverklaring uitgereikt uit handen van Directeur Arbeidsmarkt en MVO, Marjolein ten Hoonte. Met zo’n bewijs tonen medewerkers aan dat zij specifieke werkprocessen en daarbij behorende vaardigheden van een bepaald vak beheersen. Werkgevers krijgen daardoor beter zicht op de posities waarop zij inzetbaar zijn. En werknemers zelf zien hun werkervaring verzilverd in een beter toekomstperspectief en meer kansen op de arbeidsmarkt.  

In 2017 had 21% van de bevolking in de leeftijd van 25 - 64 jaar geen startkwalificatie. Zo’n startkwalificatie - een diploma op minimaal havo, vwo of mbo-2 niveau - is van groot belang voor de kans op een baan. Met name voor deze groep is de Vakverklaring een uitkomst, omdat deze werknemers daarmee alsnog hun vakbekwaamheid kunnen aantonen. De Vakverklaring is overigens niet alleen bedoeld voor de flexwerkers van Randstad: ook medewerkers in vaste dienst kunnen hiervoor in aanmerking komen.

kijk niet alleen naar een diploma

Twee flexwerkers en drie vaste medewerkers bij DSV Solutions Nederland B.V. - allen werkzaam als Operator - krijgen vandaag als allereersten een Vakverklaring uitgereikt uit handen van Directeur Arbeidsmarkt en MVO, Marjolein ten Hoonte. Ten Hoonte: “Werknemers ontwikkelen in de praktijk vaardigheden die niet op een diploma staan. Dat geldt niet alleen voor operators hier bij DSV, maar voor alle vakken en op alle werkplekken. Wij vinden dat we die opgedane werkervaring meer moeten waarderen en vastleggen. Dat doen we nu letterlijk met de Vakverlaring. Zo willen we een andere mindset creëren bij werknemers en werkgevers. Kijk niet alleen naar een diploma: mensen leren een leven lang en ontwikkelen zich voortdurend. Met de Vakverklaring helpen we ze om niet alleen vandaag werk te hebben, maar ook klaar te zijn voor de arbeidsmarkt van morgen.”

waardevolle aanvulling op cv

Randstad geeft de Vakverklaring uit, maar hecht veel waarde aan samenwerking met onderwijsinstellingen en werkgevers. Bij de beoordeling spelen die werkgevers een hoofdrol. Beide partijen houden bij in hoeverre een medewerker werkprocessen van een beroep beheerst en de daarbij behorende competenties en soft skills laat zien op de werkvloer. Wanneer iemand positief scoort op alle onderdelen, volgt erkenning door middel van de Vakverklaring. Randstad en de werkgever leggen de vastgestelde vakbeheersing daarin vast. Die vormt voor een medewerker een waardevolle aanvulling op het cv, als bewijs van vakbeheersing voor een eventuele volgende werkgever. In het geval van de functie ‘operator’ - een van de eerste functies waarvoor de Vakverklaring nu is ontwikkeld - wordt bijvoorbeeld gekeken of iemand in staat is specifieke machines te bedienen. Belangrijke soft skills in dit beroep zijn bijvoorbeeld dat mensen gedisciplineerd werken, uitblinken in teamwork en flexibel zijn.

investeren in medewerkers

“Het belang van werken met Vakverklaringen is voor ons tweeledig”, aldus Bas Fraanje, Senior Director van de regio Zuidwest-Nederland van DSV Solutions. “Ik geloof dat we onze medewerkers, vast en flex, aan ons binden en blijven boeien door in ze te investeren. De inzet van Vakverklaringen is één van de onderdelen waarmee wij onze loopbaanpaden vormgeven. Daarnaast is het een methode om de kennis en vaardigheden van onze medewerkers te monitoren, bij te stellen en inzichtelijk te hebben.”  

vakverklaringen voor diverse beroepen

Op dit moment zijn er Vakverklaringen ontwikkeld voor twee beroepen: voor operators en logistiek medewerkers. Randstad voegt daar dit jaar nog andere functies in Logistiek, Onderwijs en IT aan toe zodat meer medewerkers kunnen profiteren van de voordelen. Om de kwaliteit van de Vakverklaring te waarborgen, wordt de systematiek van Centraal Register Beroepsopleidingen (Crebo) gevolgd. De International Standard Classification of Occupations (ISCO) is het uitgangspunt voor het vaststellen van de benodigde kwalificaties.