Diemen - 12 april 2018 - Nu de economie groeit als kool en de banen voor het oprapen liggen, zoeken werkenden in Nederland massaal een andere baan. Opvallend is dat veel mensen menen dat ze zich voor een nieuwe uitdaging vooral moeten richten op andere organisaties. Werkgevers moeten op tijd maatregelen nemen: houd het spannend op de werkvloer en draag de aanwezigheid van uitdagingen ook uit naar het huidige personeel.

De grote baanwisselbereidheid in ons land komt naar voren in het nieuwste Randstad Employer Brand Research onderzoek, gehouden onder 175.000 respondenten en 5.755 organisaties in dertig landen, waaronder Nederland.

De cijfers: 18% van de werknemers heeft de afgelopen 12 maanden een nieuwe baan gevonden en maar liefst 23% blijkt dat dit jaar van plan te zijn – het grootste deel denkt aan een andere werkgever. Opvallend is dat veel werkenden denken dat een echt aantrekkelijke verandering vooral buiten de bestaande werkgever te vinden is; van de nieuwe mogelijkheden in de bestaande kring wordt kennelijk weinig verwacht. Het is ook mogelijk dat de organisatie de kansen voor eigen medewerkers op een nieuwe carrièrestap onvoldoende uitdraagt.

employability nauwelijks gecheckt

Een opmerkelijke uitkomst van het onderzoek heeft betrekking op of en hoe werkenden zichzelf ‘in vorm’ en aantrekkelijk houden voor werkgevers. Het geeft te denken, zeggen de onderzoekers, dat slechts 10% geregeld zijn of haar employability checkt door te benchmarken met de huidige arbeidsmarkt.

Marjolein ten Hoonte, directeur arbeidsmarkt en MVO van Randstad Groep Nederland,  adviseert werkgevers in Nederland meer aandacht te besteden aan de interne mobiliteit. ‘Nu talenten bij de huidige economische groei weer schaarser worden, is niet alleen werven belangrijk, maar ook retentie. Wat heb je in huis, welke mogelijkheden zijn er voor een nieuwe wending in loopbanen, wat kan je doen om nieuwe uitdagingen te bieden en dus ook voor eigen werknemers aantrekkelijk te blijven? Ook zullen werkgevers meer moeten doen om die aantrekkelijkheid uit te dragen in hun ‘employer branding’.

vertrekreden: te weinig uitdaging

Als werknemers vertrekken, zo laat het onderzoek zien, dan is dat opvallend genoeg nauwelijks vanwege een beter salaris – slechts 28% van de werkenden geeft dat als reden. De top-3 van vertrekredenen heeft in hoge mate te maken met de uitdaging en de inhoud van de baan. De helft (50%) van de werkenden noemt ‘gebrek aan uitdaging en voldoening’, 41% het ontbreken van doorgroeimogelijkheden en 39% noemt ‘gebrek aan erkenning/waardering’.

nieuwe job via netwerk

Hoe vinden mensen die nieuwe baan? Maar liefst 65% zetten het persoonlijke netwerk in, de vrienden, familie en bekenden. Veelgebruikt zijn ook de job search engines. Het gebruik van LinkedIn in de lift: vorig jaar gebruikte 48% van de switchers dit instrument, 53% - met name hoogopgeleiden - denkt het in 2018 te gebruiken.

Bij het beoordelen van een nieuwe job en werkgever, steken drie aspecten er met kop en schouders bovenuit. Het onderzoek toont aan dat ze alleen maar belangrijker zijn geworden, want ze worden vaker genoemd dan vorig jaar: salaris en arbeidsvoorwaarden (70%, tegen 67% in 2017), werksfeer (63 om 62%) en werk-privé balans (49 om 45%).

De factor ‘baanzekerheid’ werd met 43% minder belangrijk gevonden, kennelijk door het groeiende vertrouwen in de economie. Dat is een opvallend verschil met het gemiddelde beeld in Europa, waar ‘baanzekerheid’ 53% scoort.