Diemen, 3 juli 2017 - De zomer is in aantocht en dan gaan de meeste mensen op vakantie. Althans dat is de bedoeling. Dat lukt niet iedereen. 38% van de werkenden zegt het te druk te hebben om op vakantie te kunnen. Vooral jongeren en hoger opgeleiden ervaren een hoge werkdruk. Twee op de vijf werkenden wordt tijdens de vakantie nog gemaild of gebeld voor werk. Dit blijkt uit de Randstad Werkmonitor over het tweede kwartaal van dit jaar.

Respondenten werd gevraagd naar het thema ‘werk en vakantie', het onderzoek is uitgevoerd onder 810 werkenden, gehouden door SSI.

werkdruk is toegenomen

In vergelijking met een eerdere meting in 2010 is de werkdruk toegenomen. Toen gaf slechts 26% aan te veel werk te hebben om vrij te kunnen nemen. Een aanzienlijke stijging van 12%. Reden hiervoor is het economisch herstel, zo denkt twee derde van de ondervraagden.
Tijdens vakantie mailen en bellen voor het werk is in de afgelopen zeven jaar ook gebruikelijker geworden. Waar in 2010 28% aangaf tijdens de vakantie met het werk bezig te zijn, is dat nu 40%.

Reiant Mulder, algemeen directeur Randstad Nederland: “Ik vind het zorgwekkend dat twee van de vijf werkenden zegt het gevoel te hebben niet op vakantie te kunnen gaan. Vrij nemen en kunnen ontspannen zijn essentieel voor het goed kunnen functioneren op het werk, maar vooral voor een goede gezondheid van mensen. Werkgevers moeten oog hebben voor werkdruk en de belasting van hun werknemers om die balans goed te houden.”

loskomen van werk

Toch lukt het de meerderheid van werkenden wel om snel los te komen van het werk. 72% heeft maar een week of minder hiervoor nodig. 28% heeft meer tijd nodig en gaat liever twee weken of langer weg om het los te kunnen laten.
Eenmaal losgekomen van het werk, geeft meer dan 60% van de jongeren en hoger opgeleiden aan dat de vakantieperiode een goed moment is om na te denken over hun carrière.

over randstad werkmonitor

De Randstad WerkMonitor is een kwantitatief online onderzoek naar de intentie van werknemers om te bewegen op de arbeidsmarkt. Op kwartaalbasis wordt de mobiliteit van de Nederlandse arbeidsmarkt in kaart gebracht. Daarnaast is er ieder kwartaal aandacht voor een specifiek thema. Dit kwartaal is er aandacht besteed aan het thema ‘werk en vakantie’. Aan deze meting hebben in totaal 810 mensen meegewerkt. De respondenten zijn net als in alle andere metingen geworven uit het panel van Survey Sampling International (SSI).

Bijlage: Randstad WerkMonitor 2017 - Werk en vakantie