randstad werkmonitor: vakantie ter discussie

Het opnemen van vakantiedagen voor een paar weken zomerplezier is voor veel werkenden niet vanzelfsprekend meer. Bijna driekwart (72%) van hen besteedt het geld (ook) aan heel andere zaken. Zo geeft 57% aan een deel voor een verbouwing of renovatie te gebruiken. 43% besteedt een deel aan de zorg voor familieleden. Bovendien zou de helft van werkend Nederland graag zelf beslissen of vakantiedagen in tijd of geld worden uitgekeerd.

Het Randstad Werkmonitor onderzoek, gehouden door SSI onder 810 werkenden,  levert opvallende uitkomsten op aangaande vakantiedagen en vakantiegeld. Het onderzoek wijst uit dat werkend Nederland in het algemeen meer vrijheid wil als het over vakantiedagen en vakantiegeld gaat.

eigen keuzes

Van de respondenten zegt 49% – vooral jongeren – de keuze te willen hebben tussen dagen opnemen of uitbetalen. Opvallend is dat een kwart (23%) het vakantiegeld het liefst per maand ziet uitgekeerd.

Ook ervaren veel werkenden (43%) de regels die werkgevers stellen aan de maximale lengte van de vakantie als beperkend. Circa 69% zou het liefst zelf de lengte van het vakantieverlof willen bepalen. Een derde van de werkenden (35%) zegt minimaal drie weken vakantie nodig te hebben om echt te ontspannen en los te komen van het werk.

werken tijdens vakantie

Maar wordt het wel een echt ontspannen vakantie? Voor velen niet. Ruim een kwart van de werkenden (26%, vooral mannen) geeft aan dat de werkgever verwacht dat zij per telefoon en e-mail bereikbaar zijn tijdens de vakantie. Eén op de vijf werkenden (21%) voelt zich onder druk gezet tijdens de vakantie werkgerelateerde telefoontjes en e-mails te beantwoorden. Terwijl bijna een derde (31%) er bewust voor kiest om tijdens de vakantie werkgerelateerde kwesties te behandelen, omdat men betrokken wilt blijven. Sterker nog: vooral hoger opgeleide mannen zeggen in de vakantie (in mindere of meerdere mate) door te werken, om zo een achterstand in het werk te voorkomen. Het gaat om maar liefst een kwart (24%) van de werkenden die de verleiding niet wil of kan weerstaan.

Bram Bakker, psychiater: “Deze ontwikkeling baart mij zorgen. Vakantie en daadwerkelijk los komen van het werk zijn cruciaal om datzelfde werk vol te houden en leuk te blijven vinden. Het belang van rust wordt helaas nog steeds onderschat.”

Algemeen Directeur Reiant Mulder van Randstad Nederland : “Vakantiedagen en vakantiegeld zijn belangrijke arbeidsvoorwaarden voor werkenden. Logisch dat ze dan zelf willen bepalen wat ze ermee doen. Tegelijk zet ik vraagtekens bij het inruilen van een groot aantal vakantiedagen voor geld. Werkenden moeten het belang van een periode van rust niet onderschatten. ”

beweging in arbeidsmarkt

De Mobiliteitsindex is in de afgelopen periode licht gestegen, van 91 naar 93. Dat betekent dat iets meer werkenden verwachten dat ze binnenkort een andere werkgever hebben. De lichte stijging volgt op successievelijke dalingen in 2014, maar de index heeft nog niet het niveau van begin 2014 (96). Er zit dus beweging in de arbeidsmarkt, maar snel gaat het niet.

Het volledige onderzoeksrapport van deze Randstad WerkMonitor kunt u hier downloaden