Diemen, 21 april 2015 – Mensen worden steeds ouder. Elk kind dat nu geboren wordt heeft een gemiddelde levensverwachting van 100 jaar. Wat zijn de gevolgen hiervan voor ons (werkend) leven? Slechts 19% heeft hier een beeld bij. Uit onderzoek van TNS NIPO, in opdracht van Randstad, blijkt er veel weerstand te zijn onder Nederlanders om op oudere leeftijd door te werken, vaker om te scholen en flexibeler te gaan werken. Ruim twee derde van de Nederlanders staat negatief tegenover een arbeidsmarkt met uitsluitend flexibele contracten. 64% vindt het een (zeer) slechte zaak dat ouderen op latere leeftijd (moeten) blijven werken en zelf verantwoordelijk zijn voor het financieren van pensioen.

onderzoek tns/nipo & randstad:

 • 69% Nederlanders ziet niets in flexibele arbeidsmarkt van de toekomst

 • 23% ziet een leven lang leren niet zitten

 • Meerderheid vindt werken tot 75ste ongeloofwaardig

In het onderzoek werden Nederlanders op basis van drie scenario’s ondervraagd over de toekomst van de arbeidsmarkt. Het onderzoek getiteld: Hoe staan Nederlanders tegenover de gevolgen van een 100-jarig leven, werd uitgevoerd door TNS NIPO onder 1033 respondenten.

vaste baan bestaat in de toekomst niet meer

Marjolein ten Hoonte, directeur Arbeidsmarkt van Randstad Groep Nederland: “Het is zorgelijk dat Nederlanders nog niet voorbereid zijn op de arbeidsmarkt van de toekomst. We ontkomen er namelijk niet aan dat mensen in de toekomst vaker wisselen van baan. Echter, in het onderzoek in aanloop naar de Randstad Awards blijkt de waardering voor vastigheid groot. 56% geeft aan een vast contract het belangrijkste criterium te vinden voor goed werkgeverschap. En dat is begrijpelijk, want op dit moment is onze maatschappij nog georganiseerd rondom het vaste contract. Als werkgevers in de toekomst geen zekerheid meer bieden, zullen we ons daar met z’n allen op moeten voorbereiden.”
De belangrijkste resultaten uit het onderzoek per geschetst scenario:

iedereen flexibel

 • 71% ervaart wegvallen van een vast dienstverband als een negatief gevolg van een flexibele arbeidsmarkt
 • 38% geeft aan hulp nodig te hebben van de overheid bij een flexibele arbeidsmarkt.

vaker omscholen

 • slechts 35% staat positief tegenover ‘een leven lang leren’ (drie omschoolmomenten in werkend leven)
 • 23% ziet een leven lang leren niet zitten.

werken op je 75ste

 • de meerderheid vindt werken tot je 75e ongeloofwaardig
 • 64% vindt het een (zeer) slechte zaak dat ouderen op latere leeftijd (moeten) blijven werken en zelf verantwoordelijk zijn voor het financieren van pensioen
 • helft Nederlanders wendt zich tot de overheid als het gaat om betaalbaar houden oude dag
 • een derde acht zich zelfvoorzienend op oude dag.

randstad award

Randstad deed onderzoek naar ‘een 100-jarig leven’ in aanloop naar de uitreiking van de jaarlijkse Randstad Awards. De awards worden vandaag uitgereikt. Tijdens de uitreiking zal ook Professor Lynda Gratton, hoogleraar Management Practice aan de London Business School spreken. 

over de randstad award

De Randstad Award is de jaarlijkse prijs voor de aantrekkelijkste werkgevers van Nederland; gekozen door het Nederlands publiek. Dit onderzoek laat Randstad al 15 jaar uitvoeren. De respondenten (mannen en vrouwen, werkend en niet-werkend in de leeftijd van 18 tot 65 jaar) kiezen uit de 359 grootste Nederlandse organisaties de aantrekkelijkste werkgevers. 
Onderzoeksbureau ICMA  heeft in oktober en november 2014 een representatief online panel van meer dan 16.703 respondenten een vragenlijst laten invullen. Het onderzoek geeft ook antwoord op de vraag welke aspecten van belang zijn om als werkgever aantrekkelijk gevonden te worden.