DIEMEN, 18 november 2014 - Randstad gaat bedrijven helpen die willen investeren in mensen met een arbeidsbeperking. Hoewel de meerderheid van de werkgevers de Participatiewet omarmt, ziet 40% (nog) geen mogelijkheden mensen te plaatsen, zo blijkt uit onderzoek. 51% van de bedrijven staat achter de invoering van de wet, maar weten vaak niet hoe ze daar invulling aan moeten geven. “We geloven in de potentie van arbeidsbeperkten en willen met nieuwe dienstverlening helpen drempels te slechten,”aldus Marleen van Arkel, programmamanager Randstad Participatie.

De komende vier weken maken kenissessies, lezingen, bedrijfsbezoeken, een speciale website en een film deel uit van een campagne om bedrijven in beweging te krijgen en om ze te voorzien van informatie, kennis en advies. Werkgevers ontmoeten arbeidsbeperkten en ervaren hoe het is om met hen samen te werken.

onderzoek

Uit onderzoek van Randstad onder 225 bedrijven blijkt dat juist daar behoefte aan is: de meerderheid van de bedrijven staat achter de Participatiewet en is al gestart met de voorbereidingen, maar bij bijna de helft van de bedrijven ontbreekt het aan kennis om zonder hulp van buitenaf een werknemer met een arbeidsbeperking te plaatsen. Een kwart van de bedrijven is niet op de hoogte van hoeveel werknemers ze straks moeten plaatsen, 50% verwacht extra kosten te maken en in 45% van de gevallen ontbreekt het aan personeel om de werknemers te begeleiden. Ook zijn bedrijven vaak nog onbekend met de doelgroep en de mogelijkheden. “Als gevolg van onwetendheid bestaat vaak een verkeerd beeld. Samen met bedrijven kijken we graag naar de mogelijkheden. Wat kan wel? Werkgevers kunnen onder andere bij ons terecht voor werkplekanalyses, werving en selectie, introductie en begeleiding en juridisch werkgeverschap”, aldus Marleen van Arkel.

betere kennis doelgroep

Anna Jochemsen, alpineskiër en deelnemer aan de Paralympische Spelen Sochi 2014. “Vaak springt alleen de beperking in het oog, maar ik zou mensen willen aansporen verder te kijken dan dat. Die beperking zegt immers niets over wat iemand wel kan. Daarom is mijn advies, kijk naar het individu. Iedereen heeft zijn belemmeringen, voor de een is dat een beenprothese en voor de ander is het wellicht verstandelijk. Vergeet de beperking en focus eens op wat mensen wel kunnen. Probeer je daarnaast niet te veel aan te passen, mensen weten zelf heel goed waar hun grenzen liggen."

mogelijkheden in plaats van beperkingen

“Wij geloven dat de participatie van arbeidsbeperkten altijd begint bij werk. En daar blijkt vaak meer mogelijk dan men denkt. We weten dankzij onze samenwerking met de Lucille Werner Foundation dat jonggehandicapten uitzonderlijke kwaliteiten bezitten en dat ze graag willen werken. We zien kansen en gaan bedrijven helpen en stimuleren in beweging te komen. We werken nauw samen met onze kersverse ambassadeurs Elvira Stinissen, Anna Jochemsen en Esther Vergeer. Die weten hoe het is om topsport te bedrijven met een beperking en hebben inmiddels ook zo hun eigen ervaringen met ‘werk’. Ze verzorgen onder andere lezingen, we bezoeken samen bedrijven, ik ben ervan overtuigd dat hun passie en drive onze boodschap kracht bij zet’, aldus Marleen van Arkel, programmamanager Randstad Participatie.

potentie en kansen

Peter Don, ING Nederland: “Bedrijven als ING zijn in staat om mensen met een arbeidsbeperking een aantrekkelijke (loop)baan te bieden. Onder de werkzoekenden bevinden zich vele talentvolle, goed opgeleide mensen met een arbeidsbeperking. We kijken niet naar de beperking, maar naar hetgeen wat iemand wèl kan bijdragen. Een beperking op het ene vlak leidt vaak tot extra talent en motivatie op een ander vlak.”

Bekijk meer informatie over Randstad Participatie.