De eindexamens staan voor de deur en de zomer(vakantie) komt in zicht. Vang je de vakantieperiode van jouw vaste medewerkers op met vakantiekrachten? We helpen je graag helder zicht te krijgen op de regels rond vakantiewerk: de arbeidsomstandigheden, de werktijden en de betaling van een minimumloon.

op deze pagina

dit zijn vakantiewerkers

Met vakantiewerkers (of vakantiekrachten) wordt in de meeste cao’s bedoeld: ‘scholieren en studenten die, in aansluiting op het volgen van onderwijs, in de vakanties tijdelijk werk verrichten’. 

Vaak gaat het bij vakantiewerkers om minderjarigen. De wet maakt, als het gaat om arbeidsomstandigheden en werktijden, onderscheid tussen:

 • kinderen (13-, 14- en 15-jarigen)
 • jeugdigen/jongeren (16- en 17-jarigen)

Voor kinderen gelden wettelijke beperkingen voor toegestane werkzaamheden en werktijden. Voor de jeugdigen gelden die beperkingen vooral voor de werktijden.

Meerderjarige vakantiewerkers (vanaf 18 jaar) vallen onder de algemeen geldende arbeidsomstandigheden- en arbeidstijdenregels

deze werkzaamheden mogen jouw vakantiewerkers doen

Net als alle andere werknemers worden ook vakantiewerkers door de wet beschermd tegen werk dat gevaar oplevert of schadelijk is voor de gezondheid. Voor iedereen geldt dat arbeid die gevaarlijk is voor de gezondheid verboden is. Daarnaast zijn er aanvullende regels, per leeftijdsgroep:

 • 13- en 14-jarigen mogen alleen klusjes doen en helpen bij licht, niet-industrieel werk zoals vakken vullen, inpakken, het voeren van dieren of het plukken van groente of fruit (als er recent geen bestrijdingsmiddelen zijn gebruikt). Zij mogen niet in een fabriek werken of omgaan met machines. En bepaalde werkzaamheden zijn uitdrukkelijk verboden
 • 15-jarigen mogen zelfstandig werk doen dat licht en niet-industrieel is, zoals reclamefolders of de avondkrant bezorgen. Maar achter de kassa werken of te zwaar tillen mag niet
 • 16- en 17-jarigen mogen bijna elk soort werk doen zolang het werk niet gevaarlijk is of schadelijk is voor de gezondheid, en hen niet verhindert naar school te gaan. Zij mogen bijvoorbeeld niet werken met gevaarlijke stoffen of in een lawaaiige omgeving.

de regels voor arbeidstijden

De wet beschermt kinderen en jongeren die vakantiewerk doen tegen te lange werkdagen of werken op te late tijdstippen. 

 • 13- en 14-jarigen mogen maximaal 7 uur per dag werken, tussen 7:00 en 19:00 uur. Ze mogen maximaal 35 uur per week en maximaal 5 dagen achter elkaar werken. Ze hebben recht op een half uur pauze als ze 4,5 uur of meer op een dag werken. Werken op zondag mag niet. En als ze 2 dagen achter elkaar werken, moeten ze daartussen minimaal 14 uur rust hebben gehad
 • 15-jarigen mogen maximaal 8 uur per dag werken - tussen 07:00 en 21:00 uur - en niet meer dan 40 uur per week. Ook zij mogen niet meer dan 5 dagen achter elkaar werken en hebben recht op een half uur pauze als ze op een dag 4,5 uur of meer werken. Elke 2 werkdagen moeten ze minimaal 12 uur rusten. Als het in jouw bedrijf gebruikelijk is dat op zondag wordt gewerkt, mogen zij dat ook. Wel is toestemming van hun ouders nodig en mogen ze niet meer dan 11 zondagen in 16 weken werken
 • 16- en 17 jarigen mogen 9 uur per dag werken - tussen 07:00 en 23:00 uur - maar niet meer dan 45 uur per week, met een half uur pauze bij 4,5 uur achtereen werk op een dag. In 4 weken mag maximaal 160 uur worden gewerkt, als ze elke week minimaal anderhalve dag vrij zijn en elke 2 werkdagen minstens 12 uur rust hebben. Als ze ook op zondag werken, geldt een minimum van 13 vrije zondagen per jaar (52 weken)
 • voor 18-jarigen en oudere vakantiekrachten/werknemers gelden de regels van de Arbeidstijdenwet (ATW)

let op

De Inspectie SZW ziet toe op handhaving van de regels, ook voor vakantiewerk.

de arbeidsovereenkomst, met toestemming van de ouders/voogd

Meestal sluit je, als tijdelijk werkgever, met jouw vakantiekracht een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd af. Voor minderjarigen tot 16 jaar geldt dat zij voor het aangaan (en beëindigen) van een arbeidsovereenkomst toestemming nodig hebben van hun ouders of voogd. Dat betekent dat het voor jou, als werkgever van deze minderjarige vakantiewerker, verstandig is om de ouders/voogd mee te laten tekenen. Als een minderjarige al 4 weken in jouw organisatie werkt, kan je ervan uitgaan dat ouders of voogd daarvoor hun (stilzwijgende) toestemming hebben gegeven.

dit moet jij jouw vakantiekrachten betalen

Werknemers van 15 t/m 20 jaar hebben recht op een deel van het minimumloon: het minimumjeugdloon. Vanaf 21 jaar geldt het wettelijk minimumloon. Ook heeft de vakantiewerker recht op vakantiegeld: 8% van het brutominimumloon. Voor de groep 13- en 14-jarigen geldt de verplichting van het minimumjeugdloon niet, maar het is wel een goede richtlijn. 

brutominimum(jeugd)lonen per maand per 1 juli 2019

 • 15 jaar:                  € 490,70
 • 16 jaar:                  € 564,30
 • 17 jaar:                  € 646,05
 • 18 jaar:                  € 817,80
 • 19 jaar:                  € 981,35
 • 20 jaar:                  € 1.308,50
 • 21 jaar & ouder:    € 1.635,60

Op 1 januari 2020 wordt het minimum(jeugd)loon opnieuw aangepast aan de cao-lonen. Kijk voor de actuele bedragen per die datum in de Randstad Werkpocket.

zorgeloos de zomer tegemoet

De CAO voor Uitzendkrachten regelt ook de bepalingen voor vakantiewerkers. Maak het jezelf gemakkelijk deze zomer, en besteed het extra werk rond vakantiekrachten - zoals werving, selectie, begeleiding en betaling - uit aan Randstad. Dan kun je zelf ook zorgeloos de zomer tegemoet zien, en genieten van jouw welverdiende vakantie.

Ben je voor de zomervakantie op zoek naar vakantiekrachten? Randstad verzorgt graag jouw vakantiekrachtenproject. Interesse in vakantiekrachten? Vraag nu vrijblijvend het uurtatief aan.