wetten & regels omtrent vakantiekrachten

wet- en regelgeving vakantiekrachten

wie vallen er in de categorie ‘vakantiekrachten’?

Vakantiewerkers zijn scholieren en studenten die in de zomervakantie tijdelijk werk verrichten. Vaak gaat het bij vakantiewerkers om minderjarigen.

speciale regels voor minderjarigen

Voor minderjarigen tot 16 jaar geldt dat ze alleen onder voorwaarden mogen werken buiten schooltijd en in vakanties. Vanaf 16 jaar mogen jongeren zonder meer werken. Wel zijn er voor werknemers van 16 en 17 jaar speciale regels. Zo mogen zij geen werk doen dat gevaar oplevert of schadelijk is voor de gezondheid. Ook zijn er een aantal risicovolle werkzaamheden die zij alleen onder deskundig toezicht mogen uitvoeren. De toezichthouder moet zelf goed bekend zijn met dit werk. Ook moet de toezichthouder in de gaten houden of de jongere het werk goed doet. En of de jongere geen gevaar loopt of gevaarlijke situaties veroorzaakt.

minimumloon

Minderjarigen vanaf 15 jaar hebben recht op het minimumloon. Voor jongere werknemers zijn de brutominimumlonen als volgt (per 1 januari 2015):

 

minimumloon 2015

arbeidsovereenkomst

Voor minderjarigen tot 16 jaar geldt dat zij voor het aangaan (en beëindigen) van een arbeidsovereenkomst toestemming nodig hebben van hun ouders of voogd. Voor de werkgever is het dus verstandig hen mee te laten tekenen. Als een minderjarige al vier weken in de organisatie werkt, kan de werkgever ervan uitgaan dat ouders of voogd daarvoor toestemming hebben gegeven (stilzwijgende toestemming).

Vakantiekrachten van 16 jaar en ouder mogen zelf een arbeidsovereenkomst aangaan.

via het uitzendbureau

In het algemeen gelden voor vakantiewerkers die via het uitzendbureau werken dezelfde bepalingen als voor ‘gewone’ uitzendkrachten. De CAO voor Uitzendkrachten regelt ook de bepalingen voor vakantiewerkers.

vakantietoeslag

Vakantiewerkers in fase A hebben volgens de cao recht op reserveringen voor vakantietoeslag en vakantiedagen. Per volledig gewerkte maand gaat het om 13 1/3 uur vakantie, met aanspraak op doorbetaling van de afgesproken uurbeloning. Omgerekend komt dat in 2015 neer op 8,3% aan reserveringen. Bij werk in slechts een deel van de maand wordt een evenredig deel gereserveerd. Vakantiewerkers hebben geen recht op een aanvulling voor bijzonder verlof, kort verzuim en feestdagen.