Om werk en privé (beter) te kunnen combineren, willen veel mensen graag flexibel kunnen werken. Dat geldt voor hun werkplek maar ook voor hun werktijden. Als werkgever kun je hierover afspraken maken met je medewerkers. Deze afspraken moeten natuurlijk altijd passen binnen de wettelijke regels.

Op deze pagina:

wettelijke regels

wet implementatie eu-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

Per 1 augustus 2022 is de Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden ingevoerd. Als gevolg daarvan kun je medewerkers met onvoorspelbare werktijden alleen verplichten om te werken op van tevoren vastgelegde referentiedagen en -uren. Deze dagen en uren kun je bijvoorbeeld in de arbeidsovereenkomst vastleggen. Je hebt per 1 augustus 2022 ook de plicht om je medewerkers hierover te informeren. 

Ook de Wet flexibel werken is aangepast als gevolg van de Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden. Medewerkers die minimaal 26 weken bij je in dienst zijn, kunnen een verzoek indienen voor werk met meer voorspelbare en zekere arbeidsvoorwaarden. Je medewerker kan bijvoorbeeld verzoeken om werk op vaste dagen, tijden of gedurende een andere oproepperiode. 

Lees hier meer over de Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden.