De werkgever moet zich houden aan speciale regels voor zwangere en pas bevallen werkneemsters (tot zes maanden na de bevalling). Ook wanneer een werknemer een kinderwens heeft, moet extra gelet worden op de gezondheidsrisico’s in bepaalde werksituaties. In de Arbeidstijdenwet (ATW) staat dat hij het werk voor hen zodanig moet inrichten dat rekening wordt gehouden met hun specifieke omstandigheden.

Op deze pagina

verplichtingen van de werkgever

De werkgever heeft de volgende verplichtingen:

 • voorlichting geven
  Zodra de werkneemster heeft laten weten dat zij zwanger is, moet de werkgever haar voorlichting geven. Bijvoorbeeld over de arbeidsrisico’s en de maatregelen die de werkgever heeft getroffen, het recht op aanpassing van werk- en rusttijden en de beschikbaarheid van een rustruimte. Daarnaast moet de werkgever aangeven waar de werkneemster met vragen terecht kan. De werkgever moet opnieuw voorlichting geven als de werkneemster meldt dat zij borstvoeding wil gaan geven of geeft, bijvoorbeeld over de beschikbare ruimte.  
 • gevaren wegnemen of werkplek/werktijden aanpassen
  De werkgever moet ook mogelijke gevaren wegnemen, bijvoorbeeld met hulpmiddelen of door aanpassingen van het werk of de werkplek. Lukt dat niet, dan moet de werkgever de zwangere werkneemster tijdelijk een andere functie aanbieden of de werktijden aanpassen. Is een andere functie niet voorhanden en brengt het eigen werk volgens de bedrijfsarts risico’s met zich mee, dan heeft zij mogelijk recht op een uitkering op grond van de Ziektewet.
 • geschikte ruimte en voldoende tijd voor borstvoeding en kolven bieden
  Na de geboorte mag de werkneemster gedurende de eerste negen maanden het werk onderbreken voor het geven van borstvoeding of om te kolven. De werkgever moet hiervoor een geschikte ruimte ter beschikking stellen. De werkneemster mag maximaal een kwart van de arbeidstijd gebruiken om borstvoeding te geven of te kolven. De werkgever is verplicht deze tijd door te betalen. Uiteraard kunnen werkgever en werkneemster ook andere afspraken maken, bijvoorbeeld door de werktijden aan te passen of gedeeltelijk thuis te gaan werken.

De voorlichting kan verzorgd worden door een interne deskundige. Als binnen het bedrijf de deskundigheid ontbreekt, kan de voorlichting verzorgd worden door de arbodienst of de bedrijfsarts.

rechten zwangere en pas bevallen werkneemsters

Werkneemsters die zwanger of pas bevallen zijn, hebben tot zes maanden na de bevalling recht op:

 • regelmatige werk- en rusttijden (maximaal tien uur arbeid per dienst)
 • extra pauzes (maximaal 1/8 van de werktijd)
 • een geschikte, afsluitbare ruimte om te rusten of te kolven (met bed of rustbank)
 • geen onregelmatig werk, overwerk en nachtdiensten
 • noodzakelijk zwangerschapsonderzoek onder werktijd (doorbetaald tijdens het onderzoek en de reistijd)

Vanaf 28 dagen voor de vermoedelijke bevallingsdatum tot 42 dagen na de bevalling mag de werkneemster geen arbeid verrichten. Zij heeft dan recht op zwangerschaps- en bevallingsverlof.

arboportaal.nl

Op Arboportaal.nl staat veel informatie over het werken tijdens en na de zwangerschap.