Kinderen tot en met 12 jaar mogen in principe niet werken in Nederland. Voor minderjarigen van 13 tot 18 jaar gelden speciale regels. Bijvoorbeeld over het soort werk dat ze mogen doen en voor hun werk- en rusttijden. Deze regels verschillen per leeftijd. Jongeren van 13 tot 16 jaar mogen buiten schooltijd en in vakanties onder voorwaarden werken. Vanaf 16 jaar mogen jongeren bijna elk soort werk doen, maar er is in bepaalde gevallen wel extra toezicht en begeleiding nodig. In de Arbowet en Arbeidstijdenwet staan speciale regels voor de werktijden en het soort werk  dat minderjarigen mogen doen. Bovendien moet je, als werkgever van minderjarige medewerkers, ook rekening houden met de leer- en kwalificatieplicht.

Op deze pagina

leerplicht en kwalificatieplicht

Kinderen van 5 tot 16 jaar hebben een leerplicht: dit betekent dat ze, volgens de wet, in die leeftijdsperiode naar school moeten (kunnen) gaan. Jongeren tussen 16 en 18 jaar hebben een startkwalificatieplicht, die bedoeld is om schooluitval tegen te gaan. Een startkwalificatie is (minimaal) een diploma havo, vwo of mbo (niveau 2 of hoger). De kwalificatieplichtige jongeren moeten volledig dagonderwijs volgen. Ze mogen niet voltijd werken.

Jongeren tot 18 jaar mogen wel een bijbaan of vakantiebaan hebben of stage lopen, onder bepaalde voorwaarden (zie hierna).

regels voor werkende minderjarigen

De wettelijke regels over het soort werk dat minderjarigen tot 18 jaar mogen doen en de werktijden die zijn toegestaan, verschillen per leeftijd. 

- Voor alle jongeren tot 18 jaar geldt dat arbeid die gevaarlijk is voor de gezondheid (bijvoorbeeld het werken met bestrijdingsmiddelen of andere gevaarlijke stoffen) of hen verhindert naar school te gaan verboden is. 

16- en 17-jarigen mogen bijna elk soort werk doen zolang het werk niet gevaarlijk is of hen verhindert naar school te gaan. Zij mogen bijvoorbeeld niet werken met gevaarlijke stoffen, op grote hoogte of in een lawaaiige omgeving. Ook zijn er werkzaamheden die jongeren van 16 en 17 alleen onder deskundig toezicht mogen doen.

15-jarigen mogen zelfstandig werk doen dat licht en niet-industrieel is. Zoals bijvoorbeeld vakken vullen in een supermarkt en reclamefolders bezorgen.

13- en 14-jarigen mogen alleen klusjes doen en helpen bij licht, niet-industrieel werk. Niet-industrieel werk betekent dat zij niet mogen werken in een fabriek of met/bij machines.

12-jarigen mogen in principe niet werken, tenzij het gaat om werk in het kader van een werkstraf, een leerproject of een uitvoering (bijvoorbeeld een reclamespot of toneelstuk).

Minderjarigen mogen bovendien een maatschappelijke stage of beroepsstage lopen, maar dit is wel aan regels gebonden

Let op: bij overtredingen kan de Inspectie SZW niet alleen de werkgever een boete opleggen, maar ook de ouders of verzorgers van de minderjarige. Bij ernstig letsel door het werk kan worden overgegaan tot strafrechtelijke vervolging.