Randstad Participatie

bent u klaar voor de participatiewet?

De overheid wil werkgevers stimuleren om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. De Participatiewet en Quotumwet schrijven voor dat bedrijven met meer dan 25 medewerkers de komende jaren minstens 125 duizend banen moeten creëren voor arbeidsbeperkten. Vraagt u zich als werkgever af of uw bedrijf klaar is om medewerkers met een arbeidsbeperking in dienst te nemen? U kunt met al uw vragen terecht bij Randstad. Wij kunnen u adviseren én helpen u graag bij de werving en selectie van arbeidsbeperkte werknemers.