Baanbrekend: een co-creatie tussen gemeente en Randstad

Baanbrekend is een co-creatie tussen Nederlandse gemeenten en Randstad Nederland om uitkeringsgerechtigden naar werk te bemiddelen.

Het primaire gemeenschappelijke doel van de gemeente en van Randstad is mensen aan werk helpen. Randstad draagt bij aan de doelstelling van de Sociale Dienst van gemeenten door gebruik te maken van het bereik van onze database met vacatures en onze ervaring bij het matchen op en begeleiden van mensen naar werk. Alle kandidaten worden gescreend, volgen een workshop en krijgen een contactpersoon toegewezen. Ons doel is om kandidaten binnen 4 tot 8 weken aan werk te helpen. Dit kan gaan om een vaste baan, een parttime baan, maar ook om tijdelijk werk. Het uitgangspunt is altijd werk.

Baanbrekend is bedoeld voor uitkeringsgerechtigden in het kader van de Participatiewet met een korte afstand tot de arbeidsmarkt. Dit houdt in dat mensen binnen 3 tot 6 maanden bemiddelbaar moeten zijn naar werk. Dit kan gaan om nieuwe instroom, maar ook om mensen die al langer in de bijstand zitten.

waarom doen we dit?

Randstad is van werk. We willen zo veel mogelijk mensen aan het werk helpen. Hoe meer mensen participeren, des te beter draait de BV Nederland. Daar hebben we allemaal belang bij. We zetten in deze samenwerking onze ervaring in om ook mensen die al wat langer inactief zijn te begeleiden naar werk. We willen graag onze jarenlange ervaring inzetten voor innovaties. Co-creatie! Wij hebben geleerd dat niet het traject - praten over een toekomstige situatie - de betrokken kandidaten helpt maar juist het in aanraking brengen met het werk. Werk maakt gelukkig, het brengt niet alleen inkomen, maar ook eigenwaarde en zelfvertrouwen.

teamwork

Praktisch en juridisch gezien is Baanbrekend een co-creatie (tussenvorm), het is letterlijk een publiek-private samenwerking. Het team van Baanbrekend is fifty-fifty opgebouwd uit medewerkers van Randstad en van de gemeente. Het matchen van kandidaten en werkgever gebeurt binnen één integraal team waar beide partijen competenties inbrengen. Randstad zorgt voor marktbewerking en banen. De gemeente heeft kennis van sociale wetgeving en draagt zorg voor begeleiding van kandidaten die extra ondersteuning nodig hebben voor ze instromen bij Baanbrekend. Op de locaties van Baanbrekend werken adviseurs van zowel de gemeente als Randstad dagelijks met elkaar samen. Ze maken gebruik van elkaars expertise. Daarin schuilt de kracht van deze publiek-private samenwerking.

Via Baanbrekend stromen werkzoekenden niet alleen uit naar Randstad-banen, maar ook naar grote werkgevers in de regio en banen van andere uitzendorganisaties. Op deze manier is er een ontsluiting richting de totale arbeidsmarkt. Voor een groot deel stromen werkzoekenden uit naar regulier werk. Ook is er een mogelijkheid om gezamenlijk uitkeringsgerechtigden, die nog niet 100% productief zijn samen met de werkgever verder te ontwikkelen. We vragen de werkgever te investeren in de werknemer en daarmee in zijn eigen arbeidskapitaal.

Als tegenprestatie voor de inspanningen ontvangt de werkgever voor de periode waarin de uitkeringsgerechtigde nog niet voldoende productief is, een gereduceerd tarief. Doelstelling van alle partijen moet zijn om de uitkeringsgerechtigde zo snel mogelijk naar een reguliere overeenkomst te begeleiden. Zo draagt de werkgever dus een steentje bij aan de ontwikkeling van deze werkzoekenden.

bekijk de vacatures bij Baanbrekend

meer weten over Baanbrekend?

Wilt u contact met een van onze adviseurs om de mogelijkheden te bespreken of wilt u meer informatie over Baanbrekend? Neem dan contact op met een adviseur van Randstad.

T 0800 94 33 766