Samen met de gemeente Almere is Randstad vorig jaar een traject gestart voor vrouwen met een niet westerse migratieachtergrond die langere tijd in de uitkering zitten. Met 43 vrouwen zijn we aan de slag gegaan om hen een stap verder te helpen op weg naar werkperspectief.

Op dit moment zijn 27 vrouwen door het traject heen en zes van hen zijn in een betaalde baan aan de slag. Tien van de 27 vrouwen zijn begonnen met vrijwilligerswerk, vaak in combinatie met taalles. Daarvan hebben er al drie op eigen initiatief laten weten dat ze klaar zijn voor een volgende stap, een betaalde baan. Eén vrouw heeft aansluitend deelgenomen aan een ander project (IT-opleiding) en dit heeft ze glansrijk afgerond. Ze is volop sollicitatiegesprekken aan het voeren.

Verder lopen er meerdere proefplaatsingen. De deelnemende vrouwen hebben ook via het Volwassenenfonds een vergoeding gekregen om te sporten of zwemles te volgen. Hier wordt volop gebruik van gemaakt. Het programma is flexibel en volgt waar de vrouwen behoefte aan hebben. Zo is er voor de huidige groep een taaldocent aangetrokken die de vrouwen helpt de inhoud van de trainingen in ons programma effectiever te benutten.

Zo hebben bijna alle deelnemende vrouwen minimaal één (maar vaak meer) stap(pen) gezet richting werk. En dat valt op! Bedrijven in de regio zijn enthousiast door wat er ontstaat. Ze geven graag rondleidingen en verwelkomen de vrouwen met open armen.

Een baan is niet zomaar werk, maar ook zingeving: méédoen. - Yolanda Tieleman, directeur randstad participatie

‘Zorgen dat een ander zelfredzaam wordt en kan opereren vanuit eigen verantwoordelijkheid, dat is mijn persoonlijke missie. Iedereen heeft recht op een mooie passende baan. We zorgen daarbij voor gelijke kansen en ondersteuning van kwetsbare groepen. Een mooi werkperspectief voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt én voor werkgevers, zeker nu er schaarste is op de arbeidsmarkt.

Randstad is je gids voor ‘weer aan het werk’ dienstverlening op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Ik ben er trots op dat wij per jaar ruim 2.000 werkzoekenden zonder werk helpen aan een passende baan. Wil jij ook mensen écht op weg helpen in hun leven? Neem dan contact met ons op. Wij werken graag met jou mee.’ - Yolanda Tieleman, directeur randstad participatie